Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

27°

Svátek má

Podzim je tady a hvězdnice slanisté panonské zaplavily část Pálavy

11. 10. 2022

page.Name
Žloutnoucí listí ohlašuje příchod podzimu a slanisko Nesyta v Chráněné krajinné oblasti Pálava se opět barví do modra. Mohou za to porosty hvězdnice slanisté panonské, která v tuto dobu naplno rozkvétá.

Ještě v první polovině minulého století byla tato nápadná rostlina rozšířena na mnoha místech jižní Moravy, kde provázela slané půdy. S cílem přeměnit co nejvíce úrodných jihomoravských nížin na pole však byly mokřadní louky a slaniska odvodněny a rozorány, což během krátké doby vedlo k ústupu všech slanomilných rostlin a vyhynutí několika z nich.

Z původních více než dvaceti lokalit se dnes hvězdnice slanistá u nás vyskytuje jen na slaných půdách u rybníka Nesytu a v malé populaci na slanisku v Dobrém Poli. Vyrůstá na silně zasolených místech, nejčastěji ve sníženinách, které postupně během léta střídavě plní vodou a vysychají za tvorby bílého solného povlaku. Není to ale tak, že by snad takto vysoké koncentrace solí vyžadovala pro život. Růst může i na místech, kde je soli méně.

Tam však většinou předběhnuta v růstu jiných druhů rostlin, zejména různých druhů trav a vyšších bylin, které se rozrůstají a pomalu rostoucí hvězdnici přerostou. Pro udržení a rozvoj hvězdnice slanisté a dalších slanomilných druhů je tak nezbytné udržovat plochu holou půdou a rozvolněnou vegetací. Výborně se pro tento účel hodí pastva těžkých zvířat, například koní a krav, a dále i mechanické narušování drnu bránováním a vytváření mělkých sníženin, v nichž mohou vznikat vysýchavé louže.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook schkopalava