Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Rekonstrukce vodního díla Baška začíná vypuštěním vody z nádrže

19. 10. 2022

page.Name
Po 60 letech provozu vodního díla Baška na potoce Baštice vodohospodáři provedou rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který poté umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní. V současné době bylo zahájeno vypouštění nádrže včetně odlovu ryb a mlžů.

Stavební práce začnou na jaře příštího roku s předpokládaným ukončením na konci roku 2024 s celkovými náklady ve výši 120 milionů korun, které budou z velké části hrazeny z dotačních prostředků ministerstva zemědělství. S plněním nádrže se počítá v roce 2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách.

Přehrada Baška je provozována jako součást víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry a svým celkovým objemem nádrže zhruba 1,1 milionu metrů krychlových je nejmenší přehradou v povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice. Hráz je zemní se středním těsněním z jílových spraší o celkové délce 963 metrů a maximální výšce 7,9 metru.

Vodní dílo bylo budováno na místě bývalého vytěženého hliníku cihelny v letech 1958 až 1961 a uvedeno do provozu v roce 1963. Účelem vodního díla bylo pokrytí případných nedostatků potřeb vody v průmyslu, umístěných níže po toku, a to kompenzačním nadlepšováním průtoku vody v Ostravici. Vzhledem k umístění přehrady v blízkosti obce Baška je přehrada využívána i k volnočasovým aktivitám.

Účelem rekonstrukce vodního díla Baška je zhotovit opatření na vodním díle pro bezpečně převedení extrémních povodní podle nově zavedených evropských standardů a souvisejících stavebních úprav zajišťujících bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla v budoucím období. Vodní dílo po rekonstrukci bezpečně převede návrhovou stoletou povodňovou vlnu a odolá účinkům kontrolní tisícileté povodňové vlny,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

V rámci rekonstrukce bude provedeno pravobřežní zavázání hráze, stabilizace abrazního břehu, nový železobetonový objekt s novou strojovnou spodní výpustí a ocelová lávka ke strojovně. Prázdnění vodní nádrže bude probíhat po etapách, v závislosti na manipulačním řádu vodního díla, na ročním období a hydrologických podmínkách.

V nejhlubším místě nádrže vznikne nový železobetonový objekt o délce přibližně 80 metrů, který nahradí nynější spodní výpust, jež bude v rámci stavby odstraněna. Maximální kapacita odpadní štoly bude 85 metrů krychlových za sekundu. Většina nového sdruženého objektu bude trvale pod vodní hladinou, respektive přesypána zeminou tělesa hráze. V zátopě nádrže bude viditelná pouze přelivná hrana a nová strojovna spodní výpusti. Z koruny hráze povede ocelová lávka,“ vysvětlil technický ředitel Břetislav Tureček.

V podhrází bude sdružený objekt pokračovat na portálu odpadní štoly a vývarem, který bude připojen na současné odpadní koryto. Vývar je navržen tak, aby její v budoucnu bylo možné přemostit a cyklostezku připravovanou obcí Baška převést do pravé části údolí. Pro realizaci stavby budou v úseku od staveniště sdruženého objektu k pravému zavázání hráze a dále zátopou nádrže až k ústí Baštice zřízeny dočasné stavební komunikace, které budou při dokončovacích pracích odstraněny.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry