Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Rekonstrukce Žermanického přivaděče je účinným opatřením proti povodním

26. 10. 2022

page.Name
V souvislosti s protipovodňovými opatřeními spočívajícími ve zvýšené stabilizaci Žermanického přivaděče a ochranou údolí řeky Morávky byla od jezu ve Vyšních Lhotách do vodního toku Lučina zahájena druhá etapa rekonstrukce této vodohospodářské stavby. Ta má rovněž přispět ke zlepšení vodní bilance nádrže Žermanice.

Celková hodnota stavebních nákladů akce je 165 milionů korun s tím, že dokončení rekonstrukce tohoto vodního díla je plánováno na podzim příštího roku. Gravitační přivaděč od jezu ve Vyšních Lhotách na řece Morávce byl vybudován v 50. letech minulého století. Jeho celková délka je 7,54 kilometru. Koryto má lichoběžníkový tvar s betonovým opevněním.

„V roce 2019 byla provedena první etapa rekonstrukce přivaděče. Jejím účelem bylo nejen zamezení průsaků převáděné vody do podloží kvartérů Morávky, ale také účinné převádění velkých vod z Morávky do Lučiny, kde jsou tlumeny nádrží Žermanice. Těsněná část koryta byla provedena na průtok pět metrů krychlových za sekundu, tuhá opevněná část na průtok 15 metrů krychlových. Na betonové prefabrikáty navazuje travní a vegetační opevnění až po břehovou hranu,“ řekl Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry.

Navrženo je protipovodňové opatření spočívající ve stabilizaci Žermanického přivaděče. Pomocí rekonstrukce jeho opevnění bude možné převádět touto tratí přivaděče bez ohrožení prolomením hrází celkový průtok kolem 60 metrů krychlových za sekundu včetně převedení přívalových vod z bystřin v Prašivé - Hlisníku a Osiníku. „Povodňové řízení bude prováděno operativně podle velkých vod na řece Ostravici na měřicí stanici na dolním konci městské trati Frýdku – Místku ve Sviadnově,“ uvedl technický ředitel Břetislav Tureček.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Povodí Odry