Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Ve vodní nádrži Baška došlo před rekonstrukcí k úspěšnému prázdnění

31. 10. 2022

page.Name
Povodí Odry ve spolupráci s Českým rybářským svazem a studenty Ostravské univerzity ukončilo prázdnění vodní nádrže Baška, kterou čeká rekonstrukce. Společnými silami se podařilo eliminovat ztráty na rybách a mlžích, jež byli převezeni do vodní nádrže Olešná. Dno je nyní pokryto vrstvou bahna, které může být nebezpečné. Proto podnik žádá všechny, aby do vypuštěné nádrže nevstupovali.

„Díky dobré spolupráci našich zaměstnanců pod vedením Tomáše Marka s Českým rybářským svazem, zejména Jiřím Širůčkem, při slovu rybí obsádky a současně se studenty Ostravské univerzity pod vedením Bohumíra Lojkáska a Stanislava Ožany, kteří provedli záchranný sběr mlžů, konkrétně škeble říční a velevruba malířského, se nám podařilo eliminovat ztráty biologicky cenných papírech vodních nádrží,“ informoval Břetislav Tureček, technický ředitel podniku Povodí Odry.

Vypouštění vodního díla Baška bylo zahájeno 17. října sběrem mlžů a dokončeno 29. října slovením necelých čtyř tun ryb a sesbíráním více než 23 tisíc mlžů o váze přes 820 kilogramů. Výlov ryb, ač byl plánován na pozdější termín, musel být proveden o víkendu, s ohledem na rychlý pokles hladiny v důsledku dlouhodobě suchého počasí. Pro snížení případného rizika ztráty na rybách, které se při vypouštění nádrže dostaly do řeky Ostravice, vodohospodáři preventivně zvedli odtok z vodního díla Šance.

„V současnosti je zátopa Bašky slovena a ryby byly převezeny do nádrže Olešná. Dále probíhá průběžný elektroodlov ryb v potoku Baštice od hráze nádrže až po soutok s Ostravicí a ryby jsou průběžně převáženy do nádrže Olešná. Předpokládáme, že v roce 2025 dojde opětovně k zarybnění vodního díla Baška,“ uvedl Rostislav Trybuček, jednatel Českého rybářského svazu.

Stavební práce za 120 milionů korun budou zahájeny na jaře příštího roku s předpokládaným ukončením v roce 2024. S plněním nádrže se počítá v zimním období 2024/2025, bude však záležet na hydrologických podmínkách. „Přibližně 1000 jedinců vzácného velevruba malířského, bude přechováno v rybochovném zařízení Českého rybářského svazu pod hrází nádrže Olešná a do nádrže Baška bude opět navrácena při jejím napouštění“, doplnil Lojkásek z Ostravské univerzity.

Přehrada Baška je provozována v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry a svým celkovým objemem nádrží zhruba 1,1 milionu metrů krychlových je nejmenší přehradou v povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice. Vodní dílo bylo budováno na místě bývalého vytěženého hliníku cihelny v letech 1958 až 1961 a uvedeno do provozu v roce 1963.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry