Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Výstrahy před nebezpečnými jevy dostanou Češi do svých mobilů

4. 10. 2022

page.Name
Do chytré komunikační sítě MUNIPOLIS, která spojuje samosprávy a státní instituce s již více než 70 tisíci Čechy, míří po datech z Integrovaného záchranného systému nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky také informace z další klíčové státní instituce. Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Tato instituce bude s občany sdílet i touto cestou aktuální informace o počasí, stavu klimatu, hydrologii nebo kvalitě ovzduší. Výstrahy před nebezpečnými hydrometeorologickými jevy se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů. Aktuální stav počasí, informace o hladinách potoků a řek nebo o kvalitě ovzduší budou mít obce nově možnost okamžitě sdílet prostřednictvím chytré sítě přímo s mobilními telefony registrovaných občanů.

Konkrétní kanál pro jednotlivé výstrahy bude možné nastavit podle jejich závažnosti – vysoké a extrémní stupně nebezpečí tak půjde distribuovat formou například výstražné SMS zprávy, která patří mezi informační kanály s nejvyšší čteností. Na výstrahy s nižším stupněm nebezpečí je pak možné uživatele upozornit pomocí upozornění nebo emailové zprávy.

Samotné předání informací občanům bude mít obec možnost zajistit v podstatě v reálném čase. Zprávy do mobilního telefonu tak lidé bezprostředně obdrží poté, co ji ČHMÚ vydá. Pro obyvatele, jejichž obec zatím není do komunikační sítě MUNIPOLIS zapojena, pak bude určen přímo profil ČHMÚ, který na této síti bude k dispozici. Zde budou v reálném čase zobrazovány výstrahy pro celou republiku.

Zapojením do sítě MUNIPOLIS pokračujeme v naplňování našeho cíle doručit naše výstrahy co nejrychleji lidem různým způsobům, aby se mohli na hrozící nebezpečí připravit,“ uvedl ředitel pro meteorologii a klimatologii Libor Černikovský. „Spojení s MUNIPOLIS nám umožňuje výstrahy cílit v kontextu dalších regionálních informací způsobem, který využívá mnoho občanů,“ dodal.

Vstup ČHMÚ do komunikační sítě MUNIPOLIS vítá i její autor Ondřej Švrček. Data doplní informace dalších státních institucí, které již v MUNIPOLIS působí. Tedy například informace od Integrovaného záchranného systému, který je do sítě předává prostřednictvím aplikace Záchranka v rámci Systému doplňkové výstrahy občanům, nebo informace o epidemiologické situaci v souvislosti s Covid Report.

Stále více státních institucí chápe, že důležité informace je třeba v době informačního smogu dostat přímo k občanům. Očekávat, že jsou lidé budou dohledávat sami, je bohužel naivní. A v momentech, kdy jde o minuty nebo dokonce vteřiny, je pak dobrá informovanost veřejnosti naprosto klíčová. Zvláště, když ji máte plně pod kontrolou,“ míní autor komunikační sítě.


Švrček tím naráží na skutečnost, že jednotlivé samosprávy mají díky MUNIPOLIS při předávání informací jasný přehled o tom, kolika registrovaným občanům zpráva došla a kolik si jich skutečně zobrazilo. A to je v případě krizových situací klíčové pro plánování dalších kroků. V rámci spolupráce nepůjde jen o krizové informace. Občané dostávají například také zprávy o kvalitě ovzduší, které jsou důležité během zimního období.

Chytré komunikaci mezi samosprávami a občany se v Česku daří. Možnost zasílat rychle a přímo důležité informace svým obyvatelům totiž u nás využívá více než každá druhá samospráva obce nad 5000 obyvatel. Z celkového počtu českých obcí včetně těch nejmenších je to pak celá třetina. Prostřednictvím MUNIPOLIS odebírá zprávy nejen od samospráv, ale také od úřadů nebo svých zaměstnavatelů přes 700 tisíc Čechů.

(hyš-mh)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook MunipolisCZ