Pondělí

20. května 2024

Nyní

11°

Zítra

12°

Svátek má

Vystrkov, nová přírodní památka v Chráněné krajinné oblasti Brdy

11. 10. 2022

Vystrkov, nová přírodní památka v Chráněné krajinné oblasti Brdy 4 snímků
Má hned několik „nej“. Společně s přírodní rezervací Getsemanka patří se svými 55 hektary k největším zdejším maloplošným zvláště chráněným územím. Jejím hlavním „nej“ je ale pestrost zdejší přírody.

Řeč je o Vystrkově, který byl vyhlášen novou přírodní památkou Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy, což představuje dvanácté vyhlášené maloplošné chráněné území v této CHKO. Na Vystrkově se potkává neživá příroda - výchozy prvohorních břidlic se zkamenělinami - s přirozenými lesními a travními společenstvy.

Lesy jsou zastoupeny převážně doubravami, které jsou v Chráněné krajinné oblasti Brdy vzácností a spolu se suchými, málo produktivními trávníky, hostí řadu teplomilných druhů rostlin i živočichů.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa CHKO Brdy