Středa

31. května 2023

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

Cenná přírodní lokalita Křivoklátsko, ideální místo k přírodnímu putování

16. 8. 2022

Cenná přírodní lokalita Křivoklátsko, ideální místo k přírodnímu putování 17 snímků
Střed chráněné krajinné oblasti protíná kaňonovité údolí řeky Berounky. Kdo má rád autentickou přírodu měl by se do těchto končin určitě vydat tak, jak jsme to učinili v těchto letních dnech my. Byl krásný slunečný srpnový den, kdy jsme v Berouně nasedli do vlaku ve směru na Rakovník. Projížděli jsme kouzelnou krajinou a po zhruba půl hodině jsem dorazili do cíle na nádraží v Křivoklátě.

Úzkou pěšinou jsme vyrazili do nádherné Chráněné krajinné oblasti o rozloze 628 kilometrů čtverečních vyhlášené již v roce 1978. Tento skvost, nad nímž se tyčí monumentální hrad, je mimořádně cennou přírodní lokalitou. Jak jsme se dozvěděli, Křivoklátsko se pro svůj význam stalo biosférickou rezervací UNESCO, později i ptačí oblastí v souvislosti se soustavou Natura 2000. Od roku 2008 se uvažuje o přechodu na vyšší stupeň ochrany a  přeměny současné Chráněné krajinné oblasti v národním parku je proto přirozeným vyústěním snah ochranářů.

Pomalu stoupáme po silnici, která není v úplně utěšeném stavu, a vyhýbáme se společně s dalšími turisty automobilům. Chybí zde totiž chodník, teprve později zjišťujeme, že v lese nad námi je jakási stezka. Když přicházíme na nádvoří rozlehlého hradu, jen se občerstvíme a jdeme do lůna tamní přírody, která zahrnuje ze dvou třetin listnaté a smíšené lesy. Ty jsou v tomto prostoru velmi zachovalé, protože v dávné minulosti se zde dříví příliš netěžilo.

Podle oficiálních informací na Křivoklátsku dodnes zůstalo zachováno více než 1800 druhů rostlin, 52 druhů dřevin, hnízdí zde zhruba 120 druhů ptáků a dosud nespočetné množství dalších druhů živočišné říše, z nichž je nejeden zařazen do červených seznamů vzácných a ohrožených druhů. Lesy jsou stále bohaté také na vysokou i černou zvěř. V blízkosti hradu se nad řekou tyčí Čertova skála, velmi malebným koutem oblasti jsou Skryjská jezírka, výlet je možné podniknout i na hrad Týřov.

To už cestou potkáváme Mirka Kouřila z nedalekého Rakovníka, který si hrdě nese košík do půlky zaplněný houbami. Je to trochu neobvyklé, protože je poměrně sucho a říká se, že houby příliš nerostou. „Když víte kam a kdy jít, vždycky tady něco najdete. Já na houby nikam jinam nechodím,“ řekl Kouřil. A má asi pravdu, protože tato destinace je vyhlášeným houbařským rájem. Na své si zde přijdou také cyklisté, lesy jsou protkány kvalitními sítěmi cyklotras. Potkat však můžete i vodáky a rybáře, pro něž je kraj Berounky zemí zaslíbenou“. Kdo tedy ještě nebyl na Křivoklátsku, měl by to napravit, je tam skutečně krásně!

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Hynek Šnajdar