Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

-1°

Zítra

-3°

Svátek má

Ekologové i ministerstvo životního prostředí požadují změny v dotacích

29. 9. 2022

page.Name
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) sice vydalo souhlasné stanovisko ke Strategickému plánu Společné zemědělské politiky, z kterého do českého zemědělství poputuje v dalších pěti letech přes 140 miliard korun, podmínilo ho však změnami pro zlepšení dopadu dotací na ochranu přírody a adaptaci krajiny na klimatickou změnu.

Podle Hnutí DUHA tak dalo za pravdu ekologickým organizacím. Ministerstvo zemědělství nyní musí změnit, nebo odůvodnit, proč tak neučiní. MŽP vzalo v úvahu názor společnosti Integra Consulting, zpracovatele nezávislého hodnocení vlivu na životní prostředí, který také své souhlasné stanovisko podmínil podobnými požadavky. Zásadní požadavky jsou ve shodě s připomínkami ekologických organizací.

Ministerstvo tak žádá například o postupné navyšování ploch zásadních pro ochranu biodiverzity, jako jsou meze, remízky, úhory či nesečené plochy na loukách. Bez tohoto navýšení je zřejmé, že vláda nemůže naplnit svůj programový cíl vyčlenit pro přírodu desetinu zemědělských ploch. Celkový přínos dotací na zlepšení akutních problémů české krajiny by také nebyl, jak konstatovala Integra Consulting, „natolik významný, aby bez dalšího řešení relevantních problémů a prostředí existujících negativních trendů životního prostředí souvisejícího se zemědělstvím.“

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula se nyní musí s požadavky vypořádat a poté může předložit Strategický plán ke schválení vládě a potom ho lze odeslat Evropské komisi, která jej musí finálně schválit. Jak uvedl Martin Rexa, koordinátor kampaně Tohle žeru z Hnutí DUHA, i když je návrh zemědělských dotací příslibem pro určité zemědělské zlepšení, výzvy, před kterými česká krajina i zemědělci stojí, si žádají využít veřejné dotační prostředky podobným způsobem.

„Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková logicky a správně žádá změny pro pestřejší a klimaticky odolnější krajinu. Ukáže se nyní, jak moc je hlasitě proklamovaná spolupráce obou ministerstev skutečně účinná. Ministr Zdeněk Nekula by měl požadavkům vyjít vstříc. I tak totiž v celkovém obrázku nové zemědělské dotace nedokážou připravit naši krajinu na dopady klimatické změny nebo pokles biodiverzity. A to bude v neprospěch všech, i zemědělců,“ dodal Rexa.

(hyš-am)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe