Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Greenpeace se odvolala proti povolení k těžbě na území krušnohorských bučin

18. 8. 2022

page.Name
Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl ve věci těžby ve státních lesích u Litvínova a Telnice. Plán těžby krajský úřad sice výrazně omezil, přesto některé aspekty povolení považuje organizace Greenpeace za problematické, a proto se proti povolení odvolala k Ministerstvu životního prostředí ČR.

Dotčené lesy se nacházejí v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, která dosud nemá status chráněného území. Jde o tytéž lesy, v nichž Lesy ČR letos na jaře vykácely přes 200 let staré vzácné buky bez platného povolení. Nelegální kácení na podnět Greenpeace řeší Česká inspekce životního prostředí a obchod s nelegálně vytěženým dřevem prošetřuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

Proti původní žádosti Lesů ČR z prosince minulého roku byla těžba po námitkách Greenpeace omezena. Krajský úřad zachránil od pokácení minimálně několik stromů starších 130 let. Kraj také provedl podrobný průzkum situace vyšetřováním na místě, díky čemuž došlo k lepšímu zhodnocení situace, a nařídil zachovat v lese mrtvé dřevo. V plném povolil těžbu z rozsahu bezpečnostních důvodů pouze okolo silnic a domů. Naopak zcela zamítnuto bylo kácení v oblasti budoucí přírodní památky Pekelské údolí.

U ostatních porostů byla těžba snížena na 10 procent objemu dřeva, oficiálním důvodem je tak zvaná obnovní těžba, která má údajně lesu pomoci. Greenpeace obnovu těžby kritizuje, protože lesy jsou podle odborníků schopné obnovit se samy bez zásahů lidí. Každá těžba naopak kromě ztrát stromů vede také k poškození celé lokality a v místech, která jsou bohatá na biodiverzitu, vede i ke ztrátě stanovišť vzácných a chráněných druhů ptáků, netopýrů a brouků.

Bukové lesy jsou přitom velmi staré, všechny jsou starší než 130 let a fungují jako centrum biodiverzity, ve kterých žijí vzácné a chráněné druhy ptáků, netopýrů, hmyzu a dalších skupin živočichů. Takové porosty jsou v Česku velmi vzácné a tvoří jen pět procent všech lesů. Kromě obnovní těžby kritizuje Greenpeace těžbu především ve dvou lokalitách mezi obcemi Meziboří a Litvínovem, které jsou hojně navštěvovány místními obyvateli. Těžba se má týkat třetin jedné lokality (253 stromů) a poloviny (257 stromů), důvodem má být bezpečnost návštěvníků lesa.

Není zde ale žádné podrobné odůvodnění, proč má těžba v unikátních lesích nad 150 let probíhat zrovna navrženým způsobem. Greenpeace navrhuje podrobný průzkum obou lokalit, aby na místě mohlo co nejvíce stromů zůstat. V lesích platí z hlediska bezpečnosti povinnost udržovat pouze oficiální cesty, například turisticky značené, k masivnímu kácení v daných lokalitách Greenpeace nevidí důvod. Greenpeace také kritizuje úřad, že připouští vykácení dutinových stromů, v nichž žijí chráněné druhy. Narušování stanovišť chráněných druhů je totiž nezákonné a musí být výjimka ze zákona, nebo musí být zakázáno. To se v případě povolení pro Lesy ČR nestalo.

„Je dobře, že se krajský úřad začal více zabývat poškozením krušnohorských bučin a rozhodl se v něm dále nepokračovat. V minulých letech se v této evropské významné lokalitě kácelo na mnoha místech, a to často i holosečně. Takovou praxi je nutné zastavit, abychom unikátní staré bučiny nezničili. Oceňujeme, že v případě Lesů ČR kraj výrazně omezil těžbu. Ale odvoláváme se proti veškeré těžbě, která není odůvodněná bezpečností. Je totiž podle nás zbytečná a vede pouze k dalšímu narušení místních unikátních lokalit. Nesouhlasíme především s masivním kácením lesů mezi obcemi Meziboří a Litvínov, kde má jít k zemi na některých místech až polovina stromů,“ řekla Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně za záchranu bučin.

(hyš-lh)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Petr Zewlakk Vrabec