Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Národní přírodní rezervaci Velká Pleš ponechali přírodním procesům

25. 8. 2022

page.Name
Nedaleko Berouna leží Národní přírodní rezervace Velká Pleš. Tento prostor o rozloze více než 95 hektarů chrání zbytky doubrav v otevřených či suťových prostorech, v nichž se vyvinula teplomilná společenstva rostlin i živočichů. Lesy doplňují habry, lípy, buky a jedle.

V otevřených prostorech lesa roste vzácná kapradinka skalní, kostřava ovčí, jestřábník chlupáček, metlička křivolaká, vřes obecný a mnoho dalších. Pleše jsou ideálním prostředím pro bezobratlé. Žije zde několik druhů tesaříků, kovaříci a nosatčíci. Lze tu spatřit i reliktní zobonosku. A proč se tento prostor jmenuje zrovna Velká Pleš?

Zdejší dva kopce Malá a Velká Pleš dostaly své jméno podle typického místního bezlesí. Daří se tu suchomilným rostlinám a teplomilným bezobratlým živočichům. Poletuje zde 65 druhů motýlů, z nichž je 15 vzácných. Zajímavostí je, že se tudy v roce 2008 prohnal orkán Emma. Plocha v lese nad Berounkou byla ponechána přírodním procesům bez lidského zásahu.

(hyš-ph)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Petr Hůla