Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Pastva velkých kopytníků, téma Evropského kongresu ochranářské biologie

20. 8. 2022

page.Name
Významnou část náplně a jedním z hlavních témat prestižní mezinárodní události, kterou je šestý ročník Evropského kongresu ochranářské biologie (ECCB Prague 2022), bude také přirozená pastva velkých kopytníků. Zahájen bude na půdě České zemědělské univerzity v pondělí a potrvá do pátku 26. srpna. Jde o nejdůležitější událost v ochraně přírody v Evropě v letošním roce.

„Poprvé v historii ochranářských konferencí, snad mimo Afriku, se uskuteční na ochranářském kongresu hned tři sympozia zaměřená na návrat velkých zvířat do evropské krajiny,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. Sám je organizátorem jednoho z nich. V pátek 26. srpna od 10.30 hodin se koná sympozium, tedy blok přednášek, jehož hlavním námětem budou zkušenosti s tak zvanou přirozenou pastvou velkých kopytníků z rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice a dalších lokalit v tuzemsku i zahraničí.

Podle Jirků se vědci zaměřují na praktické stránky návratu velkých kopytníků, ať už řízeného člověkem, jako například u zubrů, nebo spontánního, jako v případě losů. „Diskutován bude vliv na krajinu, různé biotopy i jednotlivé skupiny živočichů od opylovačů po ptáky. Důležitým tématem budou dosavadní zkušenosti, jak novodobé, tak historické, s vlivem pastvy velkých kopytníků na krajinu, vegetaci a faunu nejen lesních, ale i nelesních ekosystémů v tuzemsku a napříč Evropou. Zabývat se budeme také legislativními problémy, na něž tento nejlevnější a zároveň nejúčinnější způsob péče o přírodu naráží,“ uvedl přední český expert na tuto oblast.

Milovickou rezervaci velkých kopytníků si účastníci mezinárodního kongresu prohlédnou také na vlastní oči. „Už když jsme kongres loni v prosinci připravovali, předpokládal jsem, že o exkurzi do milovické pastevní rezervace bude mezi účastníky zájem, protože patří k tomu nejzajímavějšímu, co se v české ochraně přírody odehrává. To se nakonec potvrdilo, a pro velký zájem se připravili hned dvě exkurze,“ řekl Petr Zasadil z České zemědělské univerzity v Praze, který je předsedou organizačního výboru kongresu.

Druhé sympozium bude věnováno migraci velkých kopytníků a další megafauny, tedy velkých šelem, a průchodnosti krajiny pro tato velká zvířata. A konečně třetí sympozium se zaměří na socioekonomický aspekt návratu velkých zvířat do Evropy. „Rozsah, jaký kongres věnuje návratu velkých kopytníků a jiné megafauny, ukazuje, že tento typ péče o přírodu již nepředstavuje nějakou okrajovou alternativu, ale je součástí hlavního proudu ochrany přírody v Evropě, s nímž se počítá od Středomoří po Skandinávii“ upozornil Dalibor Dostál, z ochranářské společnosti Česká krajina.

Do budoucna, jak sdělil, bude práce s velkými kopytníky v ochraně přírody nejen výhodou, ale přímo nezbytností. „Současná ekonomická krize nesporně povede k omezení výdajů na řadu oblastí, bohužel včetně ochrany přírody. Levná péče o krajinu s využitím velkých kopytníků bude proto pro rozsáhlé krajinné celky prakticky jedinou možností, jak zachovat jejich biologickou rozmanitost,“ dodal.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina