Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Přes prevenci v Národním parku České Švýcarsko vypukl rozsáhlý požár

1. 8. 2022

Přes prevenci v Národním parku České Švýcarsko vypukl rozsáhlý požár 6 snímků
Událost číslo jedna, která v současné době plní všechny sdělovací prostředky, je přírodní pohroma v podobě rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko, jenž se snaží už řadu dní lokalizovat stovky hasičů. Ani budovaná protipožární prevence, ani odklizení kůrovcového dříví není však ochranou před ničivými požáry.

Národní park České Švýcarsko se letitě aktivně věnuje protipožární prevenci a před třemi lety jeho Správa mimo jiné zajistila část území proti šíření požárů vykácením bezpečnostních čtyřicet metrů širokých pásů. Šířícímu se ohni nenapomáhá ležící kůrovcové dříví, jak bývá laicky interpretováno, ale lesní hrabanka a spojené koruny stromů.

Správa NP České Švýcarsko, příslušná k hospodaření s lesním majetkem v národním parku, diskutovala v předchozích letech s hasičským záchranným sborem (HZS) zejména preventivní opatření proti požárům, jejichž následné zavedení HZS vyhodnotilo jako dostatečné.

Preventivní opatření proti požárům

  •  Správa NP má zpracovaný krizový plán.

  •  Ve spolupráci s HZS a integrovaným záchranným systémem zavedla do praxe tzv. požární mapu a síť „bodů záchrany“.

  •  Správa NP v rizikových měsících (podle povětrnostní situace) přijímá preventivní opatření ve smyslu častějších terénních dohledů (protipožární hlídky) a případného omezování vstupu veřejnosti do národního parku včetně informační kampaně přes média, web a informace v terénu.

Správa NP nechala na konci roku 2019 vykácet bezpečnostní pásy podél silnice z Hřenska do místní části Mezní Louky, což svědčí o aktivním přístupu v rámci prevence v této oblasti. Po obou stranách vznikl bezpečnostní pruh o šířce 40 metrů. Bohužel ani takové opatření oheň nezastavilo. Šířícímu se ohni napomáhá lesní hrabanka a spojené koruny stromů. Pohyb pozemní techniky v oblasti zasažené požárem omezuje velmi náročný, většinou nepřístupný terén, ne k zetlení ponechané původně kůrovcové dříví. K jeho vlivu na šíření požáru je třeba vyhodnotit následující argumenty:

  • I kdyby bylo za obrovských ekonomických nákladů,

  • za velmi rizikových těžebních činností,

  • za neoddiskutovatelných ekologických škod

  • pokud tomu při porušení národní i evropské legislativy byla část uschlé dřevní hmoty z terénu odstraněna,

  • stejně by v něm zůstala suchá lesní hrabanka. Lesní hrabanka je vrstva půdy vzniklá opadáním jehličnatých stromů. Právě po ní a kvůli ní se lesní požáry rychleji šíří.

Šíření požáru ovlivňuje i fakt, že na území Národního parku České Švýcarsko jsou stále přítomny i zapojené dospělé porosty živých stromů. Kvůli nim dochází za příhodných podmínek, jako jsou dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a silný vítr, ke korunovému požáru a jeho rychlému šíření. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková se v souvislosti s požárem po zvážení všech okolností rozhodla vyhovět požadavku hasičů na aktuální uzavření přesně vymezených částí Národního parku České Švýcarsko.

Po jednání se starosty v Jetřichovicích se ministryně Hubáčková zastavila na jednání krizového štábu, kde ji hasiči požádali o pomoc při zabezpečení požárem zasaženým územím. „Nechceme omezovat život lidí v okolí, ale v místě hašení mají turisté tendence pořizovat si fotografie, tím ohrožovat nejen svou bezpečnost, ale i překážet v likvidaci požáru. Strážci přírody budou dohlížet na dodržování zákazu vstupu do vymezených částí,“ uvedla ministryně.

Je třeba připomenout, že parky pečují o lesní národní ekosystémy v souladu s platnou a evropskou legislativou. Většina území NP České Švýcarsko je součástí území NATURA 2000. Od roku 2017 je platná novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která mimo jiné nastavuje pravidla pro tzv. zonaci ve všech národních parcích České republiky.

(hyš-mžp)
redakce@prirodatv.cz
Foto Václav Sojka