Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

Produkce zemědělského odvětví byla loni nejvyšší za posledních pět let

18. 8. 2022

page.Name
Z Ministerstva zemědělství České republiky přišla příznivá zpráva. Produkce zemědělského odvětví byla v minulém roce nejvyšší za posledních pět let a dosáhla 152,8 miliardy korun. Stejně jako v předchozích letech meziročně došlo k nárůstu rostlinné produkce z 87,4 miliardy korun v roce 2020 na 91,1 miliardy korun v roce 2021.

Výsledky souhrnného zemědělského účtu pro rok 2021 potvrzují zvýšení hodnot hlavních ukazatelů nejen proti předchozímu roku, ale i ve srovnání s posledními pěti lety, a to především díky zemědělské produkci,“ potvrdil ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 6,9 procenta, a současně s tím rostly i ceny vstupů do zemědělství s růstem o 5,9 procenta. Ceny průmyslových výrobců potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,8 procenta. Spotřebitelské ceny se zvýšily rovněž o 0,8 procenta proti roku 2020.

Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v následujícím roce sníží o 0,5 procenta na 38 procent v dalším navýšení veřejných výdajů rozpočtu. Celkové výdaje státního rozpočtu se kvůli zavádění opatření souvisejících s epidemií nemocí již v roce 2020 zvýšily, v roce 2021 došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení o 3,5 procenta. Výdaje státu do odvětví zemědělství se v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 snížily o 5 procent na 64,1 miliardy korun.

Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybářství se loni proti předchozímu roku velmi mírně snížil o 0,2 procenta a činil 93,2 tisíc zaměstnanců. Podíl zaměstnanců odvětví na celkovém počtu se však výrazně nezměnil a činil 2,34 procenta. Počet v samotném zemědělství a souvisejících činností zaměstnanců se snižuje na 78,7 tisíc, jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců činí 1,98 procenta. Průměrná mzda v zemědělství v roce 2021 dosáhla 79 procent průměru mezd v zemi.

Podíl zemědělství včetně lesnictví a rybolovu na hrubé přidané hodnotě v základních běžných cenách (2,15 %) se meziročně prakticky nezměnil, což platí i pro samotné zemědělství (1,8 %). Pokračovalo postupné každoroční snižování celkové zaměstnanosti v zemědělství, když podíl pracovníků na celkové zaměstnanosti klesá pod dvě procenta.

Obrat českého agrárního zemědělského obchodu se v roce 2021 navýšil o 6,9 procenta na 497,5 miliardy korun, vzhledem ke zvýšení hodnoty exportu i importu. Hodnota dovozu se doplnila o 19,1 miliardy korun, což je o 7,6 procenta, na 270,0 miliardy korun, hodnota vývozu se zvýšila o 13,1 miliardy korun, což je o 6,1 procenta, na 227,5 miliardy korun.

Pasivní bilance českého agrárního zemědělského se v minulém roce v důsledku většího dovozu dovozu, než vývoz opět potvrdila výraz, a to 6, 1 miliardy korun na 42,3 miliardy korun. Stupeň dovozu vývozem se ve stejné době snížena o 1,2 procenta na 84,3 procenta a podíl schodku na vývozu se zvýšilo krytí o 1,7 procenta na 18,3 procenta.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe