Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Průzkum minerálních pramenů Slavkovského lesa odhalil skryté přírodní bohatství

29. 8. 2022

page.Name
Ve vybraných lokalitách Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les byl loni vědeckými pracovníky Botanického ústavu Akademie věd ČR proveden průzkum vývěrů minerálních pramenů. Zaměřen byl na druhy sice oku neviditelné, ale pro vodní svět zásadní – sinice a řasy. Řasová flóra Slavkovského lesa se ukázala být nadmíru zajímavou, velmi bohatou a rozmanitou, což souvisí se širokou škálou fyzikálních a chemických parametrů zdejších vodních stanovišť.

Podle Jindřicha Horáčka, vedoucího Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Slavkovský les, vědci zkoumali minerální prameny Slavkovského lesa doslova pod mikroskopem. „Zadáním průzkumu bylo na vytipovaných lokalitách vývěrů kyselek zjistit složení řasových společenstev v současnosti, ale i v hluboké historii. Byly odebrány vzorky ze čtyřiceti lokalit rozličného charakteru, jako prameniště, minerálky, potoky, tůně a rašeliniště. Celkem bylo při tomto průzkumu nalezeno 330 druhů sinic a řas, z toho 110 druhů rozsivek,“ uvedl.

Cílem průzkumu bylo zjistit přítomnost vlajkových druhů řas nejen v současnosti, ale také během mladších čtvrtohor. „Dále měl odhalit, jaké vlastnosti jsou pro jejich výskyt nejvhodnější, abychom mohli stanovit optimální péči o území do budoucna,“ sdělila Jana Rolková z téže agentury a Správy CHKO Slavkovský les. Mezi vybrané lokality patřily nejen přírodní památky Čiperka a Koňský pramen, ale také kyselky na Tepelsku nebo několik kynžvartských kyselek v oblasti vývěry v území Soosu a Františkolázeňska.

„Kupříkladu vzorky z Číhanského prameniště byly zpracovány podrobněji z důvodu připravovaného vyhlášení tohoto území jako nové přírodní rezervace Číhanské slatě,“ vysvětlil Horáček. To doplnila Jana Kulichová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, že sledovaným vlajkovým druhem byla především rozsivka, která je upravena k životu v železitých minerálních vodách. Vyskytovala se celkem v 11 vzorcích.

Sekvence úseku chloroplastové DNA tohoto druhu ukázaly, že zde populace v jednotlivých lokalitách nejsou geneticky odlišné a mají stejné geny jako rozsivka ze železitých kyselek ve vzdáleném Polsku a Slovensku. Výzkum též potvrdil, že vzácné a ohrožené druhy rozsivek minerálních pramenů Slavkovského lesa mají podle fosilního záznamu a současného výskytu nepřetržitý vývoj od hluboké minulosti konce doby ledové až po dnešní dny.

„Rozsivky jsou jednobuněčné hnědé řasy, které najdeme hojně v různých typech vodního prostředí. Mořské rozsivky, vznášející se volně ve vodě, se významně podílejí na globálním cyklu uhlíku a produkci kyslíku. Přisedlé sladkovodní rozsivky využíváme jako biologický ukazatel ekologického stavu vod. Vytváří si typickou dvoudílnou, tvarově různorodou křemičitou schránku s víkem proděravělou drobnými otvory,” přibližuje objekty svého výzkumu Kulichová.

Rozsivky osidlují volný vodní sloupec jako součást planktonu a žijí i na dne pobřežních, tekoucích i stojatých vod s dostatečným množstvím světla, kde jsou přichyceny na kamenech a vodních rostlinách či tvoří hnědé povlaky na bahně. „V republice bohužel nemáme ustanoven seznam ohrožených druhů řas. Nicméně při porovnání s německým Červeným seznamem sladkovodních rozsivek bylo ve Slavkovském lese nalezeno 12 druhů s určitým statusem vzácnosti či ohroženosti, což je poměrně vysoké číslo,“ dodala Jana Kulichová.

(hyš-jr)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jana Kulichová