Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

Startuje nový operační program Životní prostředí, nabídne 61 miliard korun

1. 8. 2022

page.Name
Především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem pomůže nový operační program Životní prostředí, který startuje v tomto měsíci a nabídne 61 miliard korun. Tyto investice míří například na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody a městskou zeleň nebo budování nových zdrojů obnovitelné energie.

Největší část dotací půjde na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizace vodovodů a nových zdrojů pitné vody. Návrh programu schválila Evropská komise 18. července. Jak uvedla ministerstvo životního prostředí Anna Hubáčková, tento operační program poskytne další zdroje na snižování spotřeby a tím i vysokých účtů za energii pro obce i domácnosti.

„Nabídne peníze na nové čistírny odpadních vod a vodovody pro místa, která mají problémy s dodávkami pitné vody. Díky dotacím budou moci moci získat kompostéry, obce mohou zmodernizovat sběrné dvory nebo zavádět efektivnější způsoby sběru odpadů. První výzvy začneme vyhlašovat ještě do konce léta,“ řekla. Nejvíce peněz je určeno na přístup k vodě a hospodaření s vodou (14,1 mld. korun), na zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (12,2 mld.).

Další finance jsou připraveny na ochranu přírody, včetně zeleně ve městech (10,6 mld.) a adaptace na změnu klimatu a prevenci katastrof (10,2 mld.). Investice budou směřovat také do odpadového hospodářství (7,1 mld.) a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů (7 mld.). V novém programovém období OPŽP 2021 2027 chystáme do konce letošního roku vypsat více než dvacet výzev ze všech specifických cílů. Vycházíme vstříc žadatelům a zjednodušujeme potřebnou administrativu. To znamená, že redukujeme povinné žádosti o podporu a přijmeme co nejvíce sloučenou kontrolou formálních náležitostí přílohy,“ vysvětlil náměstek ministerstva životního prostředí Jan Kříž.Kromě toho jsou
využívány také prvky zeleného zadávání veřejných zakázek tak, aby příjemci podpory byli motivováni k odpovědnému chování a využívání principů zeleného zadávání, tedy využívání k přírodě šetrného zboží a služeb. Operační program navazuje bezprostředně na předcházející období 2014 2020, přináší ale řadu změn a novinek. Podpora bude cíleně mířit na komplexnost projektů.

Například v případě rekonstrukce obecních nebo krajských budov to znamená nejen snížení spotřeby energií, ale zároveň co nejlepší využití obnovitelné energie spolu s prvky, které pomáhají adaptaci na změnu klimatu, jako jsou například zelené střechy nebo využívání dešťové vody. A zároveň by taková rekonstrukce měla zlepšit vnitřní prostředí budov.

Nové programové období bude klást důraz také na zadržování vody v krajině a zaměří se na důležité regiony z hlediska ohrožení kvality a kvantity povrchových a podzemních vod. V oblasti odpadů budou hlavními tématy prevence vzniku odpadů, především z potravin, a také textilních odpadů, jednorázových plastů a odpadů ze zdravotnictví. Podpora bude směřovat rovněž na moderní technologie využívané v odpadovém hospodářství.

(hyš-mžp)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MŽP