Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Studenti likvidovali invazní celík kanadský v rezervaci velkých kopytníků

22. 8. 2022

page.Name
Žlutě kvetoucí rostlina pochází ze severoamerického kontinentu. Na invazní celík kanadský se včera v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice zaměřili studenti České zemědělské univerzity, kteří ji vytrhávali i s kořeny. Mladé porosty celíků na větších plochách vysekávali křovinořezy.

Studentům se od celíku podařilo vyčistit rozsáhlé území v západní části rezervace. „Velcí kopytníci dokážou na plochách obnovit přírodní procesy takovým způsobem, že není potřeba provádět prakticky žádné doplňkové managementy. Výjimkou je pouze odstraňování negativních následků lidské činnosti, s nimiž si příroda neporadí. Kromě úklidu černých skládek jsou to především likvidace invazních druhů a odstraňování křovin, které se šíří celosvětově kvůli kombinaci změn průmyslových emisí a dusíku z dopravy, průmyslu, energetiky a zemědělství,“ vysvětlil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Podle něj se invazní rostliny v rezervaci odstraňují průběžně od jejího založení v roce 2015. „Bohužel se do ní neustále šíří z neudržovaných pozemků v okolí, takže je to nekonečný proces. Proto jsme velmi rádi za pomoc studentů, protože naše kapacity jsou omezené,“ řekl. Dobrovolnickou pomoc studentů aplikované ekologie Fakulty životního prostředí ČZU zorganizoval v souvislosti v týdenní praxi zaměřené na management v oblasti Polabí ochranář Pavel Brodecký z Radimi u Kolína.

Na práci v terénu navázala exkurze v rezervaci velkých kopytníků. „Chtěl jsem, aby na vlastní oči poznali i jiný typ managementu, než křoviňák, pilu a hrábě, a hlavně viděli zvířata a rozdíl ve vegetaci a populacích hmyzu na území pastevní rezervace a mimo ni,“ vysvětlil Brodecký. Celík kanadský pochází nejspíše z jižní Kanady a centrální oblasti Spojených států. Do Evropy se dostal roku 1645 jako okrasná rostlina do zahrad a parků. Člověkem byl zavlečen také do Asie, Austrálie i na Nový Zéland.

Celíky se často nacházejí v blízkosti lidských sídel a využívají prostředí proměněné lidskou činnosti. Kolonizují hlavně slunná místa, rostou na skládkách domovního odpadu, na náspech silnic nebo železničních tratí, v příkopech u cest, na okrajích polí, na mezích, v okolí vodních toků nebo na různých nevyužívaných plochách, odkud pronikají do okolí včetně přírodních cenných lokalit.

Tato vytrvalá rostlina se rozmnožuje semeny i oddenky. Právě pomocí oddenků se za příhodných podmínek rychle šíří a vytváří značně husté porosty. Celík kanadský, známý také pod jménem zlatobýl kanadský, je v Česku zařazen mezi invazivní rostliny. Svými hustými, zapojenými porosty vytlačuje původní rostlinné druhy a vytváří rozsáhlé monokultury, odkud se dále rozšiřuje na nová místa. První záznam o výskytu tohoto neofytu ve volné přírodě na území současné České republiky pocházejí z roku 1838. Kromě celíku likvidují ochránce přírody v rezervaci také další invazní druhy, především lupinu, akát nebo javor jasanolistý.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz

Foto: Česká krajina