Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Výzkum pomůže, aby se zemědělství ještě více zelenalo a inovovalo

24. 8. 2022

page.Name
Výzkum, vývoj a inovace v zemědělství, potravinářství, vodním hospodářství a lesnictví se v příštích deseti letech soustředí na modernizaci, globální změny v biosféře a ekologické zemědělství. Vyplývá to z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství (MZe) na léta 2023 až 2032, kterou projednala vláda.

Do roku 2032 MZe podpoří výzkum a vývoj částkou přibližně 15 miliard korun. „Koncepce je připravena tak, aby v příští dekádě nasměrovala resortní výzkum do oblastí, které jsou aktuální, společensky potřebné a reagují na globální trendy. Materiál je v souladu s národními i evropskými strategickými dokumenty,“ řekl minister zemědělství Zdeněk Nekula. Vědecký výzkum se zaměří na tři klíčové oblasti: Bioekonomiku, Smart zemědělství a Globální změny v biosféře.

Chceme konkrétně podpořit takový výzkum, který pomůže lepšímu stavu půdy, vody a lesů. Zaměří se i na udržitelnou produkci potravin, pokroky ve veterinární medicíně, rostlinnou a živočišnou produkci nebo biodiverzitu. Cíleně budeme podporovat například výzkum vedoucí k minimalizaci chemie, hnojiv a antibiotik prostřednictvím technických zlepšení, ekologického a také precizního zemědělství. Rozhodně se budeme zabývat i digitalizací zemědělství. Do roku 2032 vydáme na zemědělský výzkum 15 miliard korun,“ uvedl ministr.

Peníze jsou cílem výzkumných ústavů, vysokými školami i soukromým firmám. Podle nové koncepce má MZe v plánu více propojit odborné pracoviště s firmou, které pak výsledky prověří a uplatní v praxi. Novinkou je, že projekty budou moci být i dlouhodobější než dosud. U složitějších výzkumných projektů zaměřených na zásadní a mezioborová témata bude doba řešení až šest let, místo dosavadních tří let. V oblasti zemědělského výzkumu by také měly být lépe nastaveny spravedlivé podmínky odměňování a rovné podmínky pro výzkumné pracovníky a pracovnice.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe