Čtvrtek

1. června 2023

Nyní

23°

Zítra

18°

Svátek má

Zemědělci mohou osít úhory i příští rok a na jednom poli střídat plodiny

26. 8. 2022

page.Name
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula rozhodl o přijetí dvou výjimek, které pro příští rok dovolují osít i pole, která by jinak povinně kvůli ekologii musela ležet ladem. Zemědělci také nebudou muset pěstovat na jednom pozemku jinou plodinu než v předchozím roce.

Výjimky umožnila Evropská komise jako pomoc zemědělcům, kteří využívají prudký nárůst cen energií, pohonných hmot, hnojiv nebo krmiv. Výjimky pomohou zemědělcům v nejisté situaci na zemědělských trzích, a to zejména v době, kdy se nastavují nové podmínky společné zemědělské politiky, která začne platit v příštím roce.

Zemědělci musí plánovat osevní postupy a přitom nevědí, jaké povinnosti budou muset plnit, protože Evropská unie ještě neodsouhlasila návrh České republiky Strategického plánu společné zemědělské politiky. Proto jim chceme prostřednictvím výjimek poskytnout čas, abychom mohli zvážit různé možnosti a dlouhodobě naplánovat své hospodaření a osevní postupy. Také jim chceme pomoci v době, kdy i kvůli válce na Ukrajině rostou ceny vstupních nákladů do zemědělství,“ řekl ministr.

Evropská komise připravila pro rok 2023 výjimky ze dvou základních povinností, a to povinnost rotace plodin a vyčleňování neprodukčních ploch. Výjimky se týkají standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. V praxi to bude znamenat, že nebude vyžadovat pěstování odlišné plodiny než v předchozím roce. Také bude možné úhory, vyčleněné jako neprodukční plochy, využít k pěstování produkčních plodin, především pro potravinářské účely.

Úhory však nebudou moci být osety kukuřicí, sójou nebo rychle rostoucími dřevinami. Výjimka tak neznamená, že se zruší povinnost vyčleňovat stanovené procento úhorů, krajinných prvků, ochranných pásů, případně meziplodin nebo ploch s dusíkem vázanými plodinami. Pouze umožňuje vyčleněné úhory, tedy ty předem evidované v registru zemědělské půdy, osít jinou než podmínkami stanovenou plodinou.

Tento jednoletý posun povinností se netýká tak zvané ekoplatby. Ti, kteří o ni požadují, musí podmínky splnit kompletně, včetně stanoveného navýšeného procenta neprodukčních ploch. Zavedení výjimek není ústupem od environmentálních ambic, které se od nové společné zemědělské politiky očekávají. Celkové nastavení Strategického plánu a jeho environmentální cíle pro nové období do roku 2027 zůstávají beze změny.

Rok 2024 již bude bez výjimek a bude nutné, aby zemědělci alespoň na 40 procentech orné půdy pěstovali jinou plodinu než v roce 2023. Budou také muset vyčlenit alespoň čtyři procenta orné půdy jako úhor, krajinný prvek a ochranný pás. Nebo mohou vyčlenit sedm procent orné půdy, přičemž minimálně tři procenta z nich musí být úhor, krajinný prvek nebo ochranný pás a na zbytku mohou vysít meziplodiny, například svazenku, len, hořčici, pohanku a dusík vázající plodiny, jako jsou hrách, jetel či sója.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: MZe