Pátek

24. května 2024

Nyní

12°

Zítra

11°

Svátek má

Dovozy zemědělských komodit do EU nesmí vést ke zbytečnému odlesňování

22. 2. 2022

page.Name
Odlesňování a znehodnocování lesů kvůli výrobkům, které se dovážejí do Evropy, situace na komoditních trzích nebo otázka rybolovných práv byly tématy včerejšího zasedání ministrů zemědělství zemí Evropské unie (EU) na Radě pro zemědělství a rybolov. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula při zasedání uvedl, že situace v sektoru prasat v České republice je i nadále kritická. Upozornil také na problémy s odbytem českých jablek.

Jedním z hlavních témat na zasedání Rady bylo odlesňování a znehodnocování lesů při produkci zemědělských výrobků a dřeva. Připravovaná pravidla obchodu se třetími zeměmi by měla zajistit, že EU nebude obchodovat se zbožím, při jehož výrobě dochází ke kácení
a degradaci lesů a pralesů.

„Chceme mít v Evropské unii přehled o tom, jaké výrobky se tam dovážejí a jak byly vyrobeny. Jde o to, aby kvůli produkci některých komodit, jako jsou například sója, hovězí maso, dřevo či palmový olej, nedocházelo ke kácení pralesů a dalšímu znehodnocování lesů. Jednoznačně s tímto souhlasím. Ochrana cenných ekosystémů a šetrné hospodaření v nich je pro mě prioritou,“ řekl ministr zemědělství.

Nařízení, o kterém nyní diskutují členské státy EU, se nedotkne pouze výrobců, ale také obchodníků a vývozců. Pro Česko je důležité nastavit parametry tak, aby nároky na výrobce a obchodníky nebyly zbytečně byrokraticky náročné a také, aby nová pravidla nevedla k neúměrnému navýšení nároků na kontrolní orgány.

Česká strana proto navrhuje zjednodušit systém a odložit účinnost alespoň pro malé a střední podniky. Kromě dřeva se nařízení týká i palmového oleje, sóji, skotu a hovězího masa, kávy, kakaa a výrobků z nich, jako jsou kůže, čokoláda a nábytek. Při debatě o situaci na komoditních trzích ministr Nekula znovu upozornil na kritickou situaci v sektoru prasat v České republice.

„Situace v chovech prasat se u nás nezlepšila, spíše naopak. Chovatelé produkují značně pod výrobními náklady a cenová situace je pro ně opravdu neúnosná. Opakovaně proto žádám o zavedení mimořádné finanční podpory na evropské úrovni do nejpostiženějších regionů, která je nezbytná pro udržení tohoto sektoru,“ konstatoval ministr . Evropská komise v této souvislosti uvedla možnost využít finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, státní podpory nebo de minimis.

Ministr Nekula dále upozornil na přetlak polských jablek na evropském trhu způsobený embargem na dovoz do Běloruska. To dopadá i na české pěstitele, kteří zaznamenávají menší odbyt, a nepříznivě ovlivňuje ceny nejen na českém trhu, ale i společném evropském trhu. Při neformálním obědě ministr Nekula diskutoval se svými evropskými kolegy o využití vědy a výzkumu v oblasti rybolovu.

Česká republika se jako vnitrozemský stát aktivně věnuje především otázkám sladkovodního rybolovu a akvakultury. V tomto sektoru má velmi kvalitní vědeckou a akademickou základnu. Při nadcházejícím předsednictví v Radě EU bude proto Česká republika usilovat o nastavení vhodných podmínek pro udržitelný a odolný rozvoj akvakultury.

Dalšími tématy jednání ministrů zemědělství bylo například posílení soudržnosti zemědělské a obchodní politiky EU s cílem podpořit udržitelné potravinové systémy, podpora postavení zemědělců ve výrobním řetězci, fytosanitární opatření při dovozu do Unie, propagační politika zemědělských produktů nebo předpisy týkající se obchodování se psy.

Na zasedání se ministrem Nekula se setkala s životním zasedáním s německým ministerstvem výživy a zemědělství Cemem Özdemirem, francouzským ministerstvem pro námořní záležitosti Annick Girardinovou, rakouským ministerstvem zemědělství Elisabeth Köstingerovou, belgickým ministerstvem zemědělství Davidem Clarinvalem jako komisařem pro, oceány a rybolov Virginiusem Sinkevičiusem.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook MZe