Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Meziročně klesly škody napáchané vlkem na hospodářských zvířatech

18. 2. 2022

page.Name
Přestože se populace vlků každoročně pomalu rozrůstá tím, jak zvířata přirozeně obsazují dosud volná teritoria, počet útoků vlků na hospodářská zvířata se loni oproti roku 2020 snížil. Zároveň se snížila i výše vyplacených náhrad. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) České republiky v této souvislosti zveřejnila mapu, sestavenou na základě aktuálních poznatků, která ukazuje, kde je potřeba hospodářská zvířata preventivně zabezpečovat.

Loni jsme zaznamenali o 48 útoků na hospodářská zvířata méně a celková výše vyplacených náhrad se snížila o více než 850 tisíc korun oproti roku předchozímu. Na mnoha místech republiky preventivní opatření dobře fungují a po jejich zavedení či vylepšení chovatelé nemají žádné škody,“ komentuje statistiky Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nově vymezená vrstva opakovaného výskytu vlka obecného bude sloužit jako vodítko pro podávání žádostí o dotace na preventivní zabezpečení hospodářských zvířat před útoky vlka. Cílem je umožnit chovatelům čerpat dotace v oblastech s pravidelným výskytem této šelmy. Z Operačního programu Životní prostředí bylo od roku 2016 podpořeno 91 žádostí o tyto dotace za 88 milionů korun.

AOPK nyní připravuje zjednodušení dotačních pravidel pro chovatele na nové programové období operačního programu pro roky 2021 až 2027, aby finance na zabezpečení stád před velkými šelmami byly co nejdostupnější. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s chovateli chystá národní dotační zdroj pro čerpání financí na preventivní opatření, který bude určen zejména drobnějším chovatelům, a současně dotaci na krytí vícenákladů na náročnější péči o pasená zvířata v souvislosti s ochranou před vlkem.

Systém vyplácení škod, na které mají chovatelé po útoku vlkem nárok, v současné době není jednotný. Některé kraje například vyplácejí i částky za zaběhnuté kusy. Připravuje se proto novela zákona o náhradách škod, která mimo jiné počítá se zahrnutím všech druhů hospodářských zvířat i zvířat v zájmovém chovu, za něž bude poskytována náhrada. Od dubna loňského roku přitom platí nová vyhláška k tomuto zákonu, která pamatuje na léčbu zraněných zvířat či platbu za kafilerii,“ dodala Jelínková.

Fotopast zaznamenala několik vlků u mobilního elektrického ohradníku v Janovicích v Podještědí. Ohradník, který stádo ovcí před útoky velkých šelem chrání, vlci nepřekonali.

Agentura poskytuje chovatelům poradenství a na některých regionálních pracovištích také první pomoc v podobě zapůjčení elektrických ohradníků. To pomohlo například chovatelům na Liberecku, kterým byl ohradník zapůjčen po zářijovém útoku. Jejich fotopast později u ohradníku zaznamenala přítomnost několika vlků, ale oplocení nepřekonalo.

(hyš-kš)
redakce@prirodatv.cz
Foto: AOPK ČR