Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Ministr zemědělství představil svého nového náměstka Petra Jílka

23. 2. 2022

page.Name
Novým náměstkem ministra zemědělství sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání se stal Petr Jílek. Podle ministra Zdeňka Nekuly, který náměstka představil, má Jílek v daném oboru veškeré odborné předpoklady a zkušenosti. Proto také uspěl ve výběrovém řízení.

Jílek povede sekci, která podle ministra hraje klíčovou roli při naplňování zemědělské politiky, především ve vztahu k rozvoji a zvyšování konkurenceschopnosti českého zemědělství a s důrazem na další rozvoj ekologického zemědělství. „Moji důvěru má nejen díky tomu, že se výborně orientuje v této agendě a zná chod ministerstva včetně resortních organizací, ale jako odborníka ho uznávají jak zemědělci, tak odborná veřejnost,“ řekl ministr Nekula.

Ten s ohledem na Jílkovy zkušenosti, znalosti a dosavadní práci věří, že jeho sekce zvládne náročné úkoly, které ministerstvo čekají mimo jiné v nové Společné zemědělské politice a nových směrech, jako jsou například precizní nebo uhlíkové zemědělství. Mezi priority nového náměstka patří zajistit rozvojem ekologického zemědělství zvýšení produkce biopotravin a zlepšení vztahů zemědělství k užívaným přírodním zdrojům a k tvorbě krajiny.

Chce také, aby v národních dotačních programech a opatřeních byly dostatečné finanční prostředky, které umožní posílení konkurenceschopnosti českého zemědělství. Zaměří se rovněž na zlepšení transferu výsledků zemědělského výzkumu, poradenství a vzdělávání s cílem zvýšit know-how zemědělských podniků.

„Za klíčové považuji přispět k dalšímu rozvoj ekologického zemědělství s důrazem na produkci biopotravin. Věřím, že tento trend umožní naplnit i očekávání, která jsou v oblasti zlepšení péče o půdu a ochranu vod. Zásadní je pro mě také efektivní a cílená podpora citlivých komodit. Důraz chci klást i na přípravu českého zemědělství na nové výzvy vyplývající zejména ze strategie Farm to Fork, a zároveň s tím posílit také zemědělský výzkum v této oblasti,“ prozradil nový náměstek.

Petr Jílek, který je ve funkci náměstka sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání od včerejška, se narodil 14. července 1977 v Brně. Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. V roce 2011 se stal ředitelem Odboru environmentálního a ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství, tuto pozici zastával také v letech 2019 až 2022. Od roku 2014 byl vrchním ředitelem sekce komoditní a rok poté se stal zástupcem náměstka sekce komodit, ekologického zemědělství a zahraničních vztahů. Hovoří anglicky a francouzsky. S partnerkou mají dvě děti.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe