Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Návštěvnický zájem o Krkonoše v minulém roce velmi vzrostl

8. 2. 2022

page.Name
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) soustavně monitoruje intenzitu návštěvnosti vrcholových a zároveň nejohroženějších partií Krkonoš prostřednictvím automatických sčítacích zařízení, která denně poskytují aktuální data o pohybu osob v území. Data za loňský rok poskytují zajímavá fakta. Návštěvnost byla velmi vysoká, v podzimních měsících jsme dokonce zaregistrovali dosavadní maximální návštěvnost.

Podle tiskového mluvčího Správy KRNAP Radka Drahného jsou nejzatíženějšími místy vrchol Sněžky, pramen Labe a Úpské rašeliniště. „Stoupá obliba večerních a nočních návštěv hřebenů hor. Kromě vysokého počtu pěších návštěvníků jsme v uplynulém roce zaznamenali vysoký počet cyklistů. V této cílové skupině stoupá i počet uživatelů elektrokol. Intenzita automobilové dopravy v KRNAP se dlouhodobě udržuje na stejné úrovni,“ řekl mluvčí.

Loňské letní měsíce červenec a srpen byly turisticky velmi intenzivní, nedosahovaly však extrémních hodnot z roku předchozího. Očekávání však předčil závěr sezony v září a říjnu, kdy byla zjištěna dosavadní maximální návštěvnost (obr. 1). V celkovém součtu průchodů/průjezdů minulá letní sezona v červenci až říjnu vykazuje vyšší počet průchodů než dosavadní rekordní rok 2020 (obr. 2. Podíl podzimní návštěvnosti v celé historii sledování, tedy od roku 2012, dosud nedosahoval takových hodnot (obr. 3).

„Kromě přetrvávajících covidových opatření v podobě omezení zahraničního cestovního ruchu a zvýšení intenzity cestovního ruchu domácího, který směřuje zejména do přírodně atraktivních lokalit, se na vysoké podzimní návštěvnosti podílelo i celkem teplé počasí bez výrazných dlouhodobých srážek. To se projevilo zejména o víkendech, kdy jsme na řadě míst zaznamenali nejvyšší intenzitu pohybů osob za celý sledovaný rok. Nejfrekventovanějším dnem celé sezony byla neděle 26. září,“ prozradil Drahný.

Kromě vysokého počtu pěších návštěvníků byl v nejvyšších českých horách zaznamenán i velmi vysoký počet cyklistů. Přestože počty průjezdů cyklistů nedosahují hodnot z roku 2020, lze v Krkonoších i nadále pozorovat postupný rostoucí trend v oblibě této sportovní aktivity (obr. 4). „Z pozorování víme, že že příčinou tohoto růstu jsou především uživatelé elektrokol, jejichž počty neustále stoupají. Automobilová doprava v národním parku vykazuje dlouhodobě stabilní intenzitu, která je rovnoměrně rozložená do jednotlivých měsíců (obr. 5),“ vysvětlil mluvčí .

Nejvyšší počty průjezdů na území národního parku byly zaznamenány na trase Špindlerův Mlýn – Špindlerovka, a to v průměru 400 až 500 obousměrných průjezdů za den. V posledním říjnovém víkendu to bylo více než 700 průjezdů za den. Tradičně velká pozornost z hlediska intenzity návštěvnosti je každoročně věnována nejvýznamnější atraktivitě Krkonoš – Sněžce. Ta přilákala ještě více osob než v roce 2020, a to zejména ve druhé polovině letní sezony od srpna do října. V nejfrekventovanější dny směřovalo na vrchol Sněžky přes 10 tisíc pěších turistů za den (obr. 6).

„Je důležité upozornit, že data automatických sčítačů poskytují informace o počtech detekovaných průchodů, skutečný počet průchozích turistů je však ve většině lokalit ještě vyšší. Častěji než v předchozích letech jsme se nejen na vrcholu Sněžky, ale také v jejím okolí mohli setkat s projevy tak zavného overturismu. Mezi další nejnavštěvovanější lokality můžeme zařadit okolí Labské boudy a Pramen Labe s až 3000 detekovanými průchody za den, Památník obětem hor či Úpské rašeliniště až přes 2500 průchodů,“ uvedl Drahný.

Rovněž v uplynulém roce se potvrdily hlavní aktuální trendy v návštěvnosti KRNAP, které spočívají zejména v rostoucí oblibě návštěvy Krkonoš v závěru sezony od září do října, a tím dochází k jejímu prodlužování. Kontinuálně roste obliba Krkonoš i mezi cyklisty. Dalším specifikem v chování návštěvníků ve vrcholových partiích národního parku je rostoucí obliba večerních a nočních přechodů motivovaných zejména pozorováním východu Slunce.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Oldřich Nermuť