Středa

31. května 2023

Nyní

18°

Zítra

20°

Svátek má

Odešel vědec a pedagog Jan Jeník, svůj život zasvětil Krkonoším

17. 2. 2022

page.Name
Smutná zpráva zastihla Správu KRNAP ve Vrchlabí. V požehnaném věku 93 let ukončil svou životní pouť profesor Jan Jeník. Tento pedagog a vědec, který byl celoživotně spjatý s Krkonošemi, v 60. letech určil nový směr bádání o nejvyšších českých horách, když formuloval teorii anemo-orografických systémů, a podílel se například na konceptu krkonošské arkto-alpínské tundry.

„Vědeckou dráhu započal v polovině minulého století v Krkonoších, kterým se po řadu desetiletí intenzivně věnoval. Kromě toho ale profesor Jeník prožil nesmírně rušný život vědce a příkladného vyslance české vědy ve světě. Působil na řadě univerzit, inicioval složitá diplomatická jednání na odborných fórech, byl činný ve světových ochranářských organizacích a komisích. Neúnavně prezentoval přírodní bohatství Česka v nejrůznějších publikacích a na vědeckých konferencích a sympoziích,“ přiblížil tuto osobnost mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Jeník v roce 1993 získal prestižní Cenu sultána Kábúse, kterou UNESCO uděluje za mimořádný celoživotní přínos ochraně životního prostředí. Velké uznání si vydobyl poznatky z temperátních a tropických lesů, z afrických savan či výzkumem světových mokřadů. Později byl jedním z iniciátorů pracovní skupiny, která na sklonku minulého století formulovala představy a procesy, které se v Krkonoších odehrávaly a stále probíhají.

„Termín krkonošská arkto-alpínská tundra je vedle teorie anemo-orografických systémů jedním z Jeníkových životních milníků. V roce 1964 založil vědecký sborník Opera Corcontica – Krkonošské práce , v němž jsou každoročně publikovány nejnovější poznatky o Krkonoších. Sám patří k autorským stálicím tohoto periodika, jak svědčí 23 autorských či spoluautorských článků a sdělení. Později byl Jeník také u zrodu dalšího regionálního vědeckého periodika Silva Gabreta , kde se soustředí poznatky z výzkumu Šumavy a okolí,“ dodal mluvčí . Profesor Jan Jeník získal za svůj přínos Krkonoším v roce 2015 Cenu ředitele Správy KRNAP.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP