Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

25°

Svátek má

Ornitologové napočítali v jižních Čechách stovku orlů mořských

22. 2. 2022

page.Name
Na čtyřiadvaceti rybnících v okolí Českých Budějovic, na jednom místě na Strakonicku a v celé chráněné krajinné oblasti Třeboňsko se koncem ledna uskutečnilo tradiční zimní sčítání orlů mořských. Ornitologové tam zaznamenali 81 nedospělých a 19 dospělých orlů.

Ornitologové viděli při jihočeském zimním sčítání rovnou stovku orlů mořských. Na Třeboňsku počty odpovídají našim odhadům z předchozích let. V zimě tu bývá kolem padesáti nedospělých ptáků a 15 až 20 párů dospělých, kteří se zdržují v okolí hnízd,“ prozradil Jiří Neudert z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Orel mořský byl na konci 19. století považován za škodnou zvěř a lidé jej v Evropě téměř vyhubili. Poslední hnízdiště v Čechách zanikla zhruba před 150 lety. Zbytek populace zůstal zachován pouze v severských zemích. Na Třeboňsku zimovalo jen menší množství ptáků ze severských populací, například v okolí rybníka Velký Tisý a na Chlumské rybniční soustavě.

Od 70. let minulého století začala většina evropských zemí orly mořské účinně chránit. Jejich počty postupně rostly a orli se začali vracet do původních hnízdišť. Pro ilustraci – první zimní sčítání na Třeboňsku se konalo v roce 1979, kolegové tu tehdy zaznamenali pouhých třináct ptáků. První orli zahnízdili na Třeboňsku po dlouhé přestávce až v roce 1985,“ vysvětluje Neudert.

Orel mořský zimuje nejčastěji u nezamrzlých vodních ploch. Živí se hlavně rybami a vodními ptáky. Podstatnou část potravy v tomto období tvoří i mršiny. Orel proto v přírodě plní významnou sanitární funkci. Při dobré potravní nabídce, například mršina velkého savce či hromadný úhyn ryb, se u takového zdroje může shromáždit i několik desítek exemplářů.

Orel mořský je jedním z předmětů ochrany ptačí oblasti Třeboňska, který má u nás pro tento druh klíčový význam jako hnízdiště i zimoviště. Navzdory tomu, že počty hnízdících orlů se v posledních desetiletích zvýšily, patří stále mezi kriticky ohrožené druhy. Bohužel i dnes jsou orli mořští člověkem pronásledováni. Výjimkou není ani používání otrávených návnad, jeden z takových případů se v posledních letech například na Strakonicku.

(hyš – jn)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Jiří Neudert