Pátek

23. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Péče o krajinu je samozřejmost, ne výsada. Soutěž pro zemědělce vyhlášena

7. 2. 2022

page.Name
Zemědělský svaz České republiky (ZSČR) vyhlašuje druhý ročník soutěže pro produkční zemědělce Odpovědně ke krajině. Cílem soutěže je ukázat, že produkční zemědělství hospodaří v souladu s přírodními principy a se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Do klání se mohou prostřednictvím krajské územní organizace ZSČR přihlásit fyzické i právnické osoba, které hospodaří konvenčním způsobem, a jejíž příjmy jsou převážně tvořeny z produkce zemědělských komodit, případně jejich dalšího zpracování. Podmínkou účasti v soutěži je, že v posledních třech letech u účastníka nebylo zjištěno vážné porušení standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Podnik se k účasti může přihlásit nejdříve po třech letech od posledního přihlášení. Podmínkou účasti v soutěži je splnění zásadních podmínek Hodnocení udržitelnosti farmy SAI.

„Zájmem každého produkčního zemědělce je udržet svůj základní výrobní prostředek, půdu a své okolí v co nejlepší kondici. Jen udržitelný způsob hospodaření zajistí dlouhodobé fungování každého zemědělského podniku. Každý zemědělec považuje veškeré aktivity směřující k udržitelnosti za samozřejmé a mnohdy si ani neuvědomuje, že pro přírodu dělá vlastně něco navíc,“ vysvětluje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Hodnotit se bude pět hlavních a čtyři vedlejší kritéria. Na základě výsledků a po osobní kontrole u zemědělců budou na podzim letošního roku vyhlášeni vítězové soutěže. K hlavním kritériím patří kvalita osevního postupu, použití vhodných technologií práce na půdě, bilance organické hmoty a živin v půdě, metody signalizace výskytu škodlivých organismů a způsoby ochrany rostli a tvorba a údržba krajinných prvků. Na tvorbě pravidel a metodiky hodnocení se kromě ZSČR podíleli i zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Výzkumného ústavu rostlinné výroby a České zemědělské univerzity.

Při hodnocení bude kladen důraz na tolerantnost produkčního zemědělství k žádoucím úpravám a ochota konvenčního zemědělství přijmout určitá opatření při klasickém hospodaření. Preferováno je proto současné provozování produkční zemědělské výroby a péče o stávající prvky ekologické mikrostruktury zemědělské krajiny.

Všechna realizovaná opatření musí splňovat kritéria efektivity, ekonomiky a pozitivního ekologického dopadu na životní prostředí. „V zemědělství ani v ochraně životního prostředí neexistují jednoduchá řešení, která nám jsou někdy nabízena. Vždy o komplex opatření, jejichž cílem je zajistit dostatek potravin a minimalizovat dopad na okolní prostředí,“ dodal Martin Pýcha.

(hyš-mp)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook Zemědělství žije