Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

V povodí Odry vznikají mokřady, tůně i ostrovy v zátopách vodních nádrží

22. 2. 2022

page.Name
V povodí Odry byla za posledních deset let doplněna a provedena přírodě blízká opatření u více než třetiny malých vodních nádrží. Vytvořily se zde lokální biotopy, které poskytují stanoviště pro rozmanité druhy fauny a flóry. Tyto zóny jsou podpořeny výsadbou vhodných druhů vodních rostlin. Současně se tak vytváří místní mikroklima se zásobou vody pro zvěř a další živočichy.

V současné době Povodí Odry se připravují nádrž Stěbořice na toku Velká s rozsáhlým souborem přírodě blízkých opatření a také malé vodní nádrže v Polance nad Odrou na drobných vodních tocích Polančici a Rakovci. „Vytvořením biotopů se zabýváme nejen u starších nádrží, jako jsou malá vodní nádrž Bílovec, Pocheň nebo Starý Jičín, ale i při budování nových nádrží, například u nedávno dokončené suché nádrže Jelení, Lichnov III. a V., nebo Loděnice. Tato činnost je mnohdy spojena s odbahňováním nádrží a rekonstrukcí funkčních objektů,“ vysvětlil technický ředitel státního podniku povodí Odry Břetislav Tureček.

Podle něj je maximálně využíván potenciál ploch, určených k řízeným rozlivům. V kombinaci s nutným technickým řešením tak vznikají stavby citlivě zasazené do okolní krajiny. Příkladem je vodní nádrž Bílovec, kde byla vytvořena litorální zóna s hloubkou vody 0 až 0,4 metru, o velikosti 6350 metrů čtverečních, což je přibližně pětina z celkové plochy zátopy. Vytvořeno zde bylo 10 tůní o ploše 80 až 200 metrů čtverečních.

Do tohoto prostoru bylo vysázeno 6600 sazenic převážně Rákosu obecného, Ostřice štíhlé, Ostřice pobřežní, Stulíku žlutého a dalších. Významnou roli v ekologické kvalitě vodních nádrží hraje vyvážená rybí obsádka s nižším počtem plevelných druhů ryb. Z těchto důvodů je někdy nutná úprava rybářského hospodaření na nádržích. U nově připravovaných nádrží jsou tyto ekologické prvky již součástí návrhu a zhotovení vodních děl.

U posledních realizací, které probíhaly převážně na horní Opavě, se státnímu podniku Povodí Odry podařilo maximální využití potenciálu těchto ploch. „S nastupující klimatickou změnou nádrže získávají další významný rozměr, a to zmírňování negativních vlivů změny klimatu. To znamená, že nádrže mohou sloužit jako lokální biotop,“ dodal Tureček.

(hyš-šv)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Povodí Odry