Čtvrtek

1. června 2023

Nyní

23°

Zítra

18°

Svátek má

Biologické centrum posílí výzkum rostlin novou excelentní institucí

5. 9. 2022

page.Name
Zcela nové pracoviště zaměřené na molekulární život rostlin vznikne v Biologickém centru Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, které díky evropskému grantu v programu ERA Chair založí dvě nové výzkumné skupiny v molekulární biologii rostlin, posílí infrastrukturu rostlinného výzkumu a ustaví šestičlennou mezinárodní vědeckou radu vedenou předním rostlinným biologem Jiřím Frimlem.

Projekt s názvem MOLIPEC odstartuje v lednu příštího roku a již nyní hledá kandidáty na nové lídry výzkumných týmů. Rostlinná biologie patří ke stěžejním pilířům přírodních věd a mimo jiný vývoj přináší zásadní poznatky o mechanismech a adaptaci rostlin, které jsou důležité pro efektivní a udržitelné zemědělství. V současné době, kdy společnost čelí bezprecedentním výzvám, jako je změna klimatu a znečištění životního prostředí, a zároveň rychlému růstu lidské populace, bude význam rostlinného výzkumu stále důležitější.

„Pokud chceme při úbytku a snižující se kvalitě orné půdy a při stále nepříznivějších environmentálních podmínkách zvýšit výnos, neobejdeme se bez znalostí základních molekulárních mechanismů adaptace rostlin na měnící se prostředí. Jsem přesvědčená, že díky tomuto prestižnímu evropskému grantu Biologického centra a zapojení profesora Frimla přinese Akademii věd nové poznatky o molekulárním životě rostlin, které budou v budoucnu nezbytným nástrojem pro udržitelné zemědělství,“ řekla Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

Evropský grant z výzev ERA Chair putuje na Ústav molekulární biologie rostlin Biologického centra AV ČR, potrvá pět let od roku 2023 do roku 2027 a je financován více než 2,5 milionu Euro, což je zhruba 63 milionů korun. Díky projektu MOLIPEC vznikly dvě nové výzkumné skupiny vybrané v mezinárodním výběrovém řízení, které se zaměřují na moderní přístupy pro zodpovězení aktuálních otázek v molekulární biologii rostlin.

Posílí se servisní podpora a základní infrastruktura pro pěstování rostlin v kontrolovatelných podmínkách a konfokální mikroskopie umožňující sledování dějů v rostlinných buňkách. Zkušenosti si budou výzkumníci a studenti předávat v mentoringových programech a na zahraničních stážích. Výsledky rostlinného výzkumu budou systematicky sdíleny s odbornou a laickou veřejností. Zároveň bude založena šestičlenná mezinárodní rada předních odborníků z oboru, která posílí excelentní výzkum rostlin v Biologickém centru. Jejím předsedou bude již zmíněný profesor Jiří Friml.

Tento rostlinný odborník patří k nejcitovanějším českým vědcům na světě. Je držitelem významných výzkumných grantů a získal řadu evropských i amerických ocenění za svůj vědecký přínos, například figuruje na seznamu nejvlivnějších vědeckých mozků světa. Vedl výzkumnou skupinu věnující se rostlinné molekulární biologii na univerzitě v německém Tübingenu, byl profesorem v belgickém Gentu a nyní působí na vědeckém institutu ISTA v Rakousku. V Biologickém centru Friml zasedá od roku 2019 v mezinárodní radě International Advisory Board. S projektem MOLIPEC se rozšíří jeho manažerské a mentorské působení v českém výzkumném prostoru.

„Mám obrovskou radost z projektu prestižního evropského programu ERA Chair vedeného profesorem Jiřím Frimlem. Umožní nám ještě více posílit mezinárodní charakter Biologického centra Akademie věd České republiky i vnímání kvalitního vědeckého výzkumu v Českých Budějovicích vědeckou komunitou v zahraničí,“ uvedl ředitel Biologického centra Libor Grubhoffer.

Grantová výzva ERA Chair je součástí prestižního evropského programu Horizon Europe zaměřeného na financování výzkumu a inovací. Za posledních šest let v konkurenci uspělo jen devět projektů z České republiky. Letos grant získaly čtyři české instituce. Kromě Biologického centra AV ČR je to Filosofický ústav AV ČR, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci.

Biologické centrum AV ČR patří se svými pěti výzkumnými ústavy a více než 800 zaměstnanců mezi největší české vědecké instituce. Zaměřuje se na evoluční a vývojové trendy biologie a ekologie, které reagují na problémy globálního významu a udržitelnosti života na zemi. Jedním z výzkumných pracovišť Biologického centra je Ústav molekulární biologie rostlin (ÚMBR), jehož šest dosavadních výzkumných skupin se věnuje molekulární cytogenetice, biofyzice a biochemii, epigenetice, molekulární signalizaci, virologii a fotosyntéze.

(hyš-dp)
redakce@prirodatv.cz
Biologické centrum