Sobota

10. června 2023

Nyní

18°

Zítra

16°

Svátek má

Blíží se spuštění výzev pro projekty v Operačním programu životního prostředí

26. 9. 2022

page.Name
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) administruje vybrané typy projektů v Operačním programu Životní prostředí 2021 až 2027 ze specifických cílů s celkovými výdaji do 200 tisíc EUR. Podpora je určená například na tvorbu tůní, revitalizaci řek, odstranění starých odvodňovacích zařízení, výsadbu zeleně v sídle a ve volné krajině.

Novinkou je zjednodušení způsobu vykazování výdajů. Výdaje budou nově vykazovány metodou ve formě jednorázových částek podle Nákladů obvyklých schémat opatření Ministerstva životního prostředí (NOO MŽP) v rámci tak zvaného Projektového schématu AOPK ČR. Přidělené finance se budou poskytovat konečným příjemcům - soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům.

„Protože již brzy budou výzvy spuštěny, vydali jsme dokument Předběžný souhrn podmínek pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027, zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR. Tato zkrácená verze budoucí příručky provede žadatele nejdůležitějšími kroky od podání žádosti až po její administraci,“ uvedli zástupci AOPK.

Součástí dokumentu je i několik příloh, které zájemce o podporu seznámí s okruhem oprávněných žadatelů, vyšší podpory pro jednotlivá opatření, kritérii pro hodnocení a povinnými přílohami žádostí o podporu. Registrace žádostí o podporu budou probíhat prostřednictvím Jednotného dotačního portálu. O procesu registrace se lze více dozv ědět z m anuálu k Jednotnému dotačnímu portálu. Informace o vyhlášených výzvách a veškeré dokumenty potřebné během přípravy i samotné realizace projektu (příručka, manuály, vzory a pod obně ) budou k dispozici na dotačním webu ( dotace.nature.cz ).

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Zuzana Mičanová