Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Kulturní památka školní arboretum v Písku zvolna otevírá dveře podzimu

26. 9. 2022

Kulturní památka školní arboretum v Písku zvolna otevírá dveře podzimu 10 snímků
Nedílnou součástí Lesnické školy v Písku, jehož areál pokrývá ze čtyř pětin zeleň, je krásné arboretum, které právě otevřelo své dveře dokořán přicházejícímu podzimu. Tento prostor zahrnuje botanickou zahradu specializovanou na stromy a keře, s dobře udržovanou parkovou úpravou.

Hlavní část arboreta je zaměřena především na ukázky nejdůležitějších druhů domácích i introdukovaných dřevin uplatňovaných v lesnictví. Ty byly vysazovány do skupin - společenstev dřevin včetně podrostových synusií se stejnými či velmi podobnými nároky na stanoviště.

„Základním posláním arboreta je výuka žáků a studentů škol v souvislosti s poznáváním dřevin a jejich ekologických nároků, které je však určeno také pro odbornou a laickou veřejnost. Významná jsou rovněž funkce estetické a zdravotní,“ uvádějí zástupci písecké školy.

O arboretum se průběžně pečuje, toto lesnické vzdělávací zařízení k tomu účelu zaměstnává zahradníka. Jsou zde organizována slavnostní shromáždění všech zaměstnanců, žáků a studentů školy při příležitosti zahájení a ukončení školního roku, předávání vysvědčení a podobně.

Ministerstvem kultury ČR bylo arboretum vyhlášeno kulturní památkou od 1. dubna v roce 2008 a lze ho navštívit po předchozí dohodě. Veřejnost zde může zhlédnout více než tři hektary zajímavě založené a již téměř sto let s pečlivostí a citem vytvořené zeleně uvnitř města.

Cílevědomé budování arboreta započalo v roce 1913 z popudu profesora Františka Salače. Původně bylo vysazeno 250 druhů dřevin, v současné době je v areálu školy a arboreta kolem 1500 jedinců dřevin v 350 taxonech.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook Lesnická škola Písek