Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Listnáčů se sází stále více, jejich podíl při osazování nových lesů roste

22. 9. 2022

page.Name
Plocha lesních pozemků v České republice trvale roste, stejně jako výsadba listnatých stromů. Loni bylo obnoveno téměř 50 tisíc hektarů, což je nejvyšší hodnota v novodobé historii země. Druhová skladba tuzemských lesů se neustále mění a narůstá podíl lesů smíšených s převahou listnatých stromů.

Podíl listnáčů v lesích se mezi lety 2000 a 2021 zvýšil z 22,3 na 28,7 procenta. V roce 2021 se meziročně zvýšila plocha lesních pozemků o 1475 hektarů na 2 678 804 hektarů. V porovnání s rokem 2000 jde o nárůst 41 514 hektarů. Nejlesnatějšími kraji jsou Liberecký, Karlovarský a Plzeňský.

Třetí rok po sobě převažuje v obnově lesa plocha zalesněná listnatými dřevinami. Mám z toho velkou radost, protože se daří naplňovat náš cíl, tedy mít druhově pestré lesy, které lépe odolávají krizovým situacím, jako jsou kůrovcová kalamita nebo extrémní výkyvy počasí. Chtěl bych proto všem lesníkům a lidem pracujícím v lesnictví poděkovat za pozitivní změnu, na níž se v našich lesích podílejí,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

V porovnání s předchozími roky výrazně vzrostla plocha obnovených lesních porostů, a to na 49 790 hektarů, což je oproti předchozímu roku o 9504 hektarů více. Výše přirozené obnovy je 9111 hektarů, ve srovnání s rokem 2000 jde téměř o trojnásobný nárůst.

Zalesňování (v ha)

 

2000

2010

2015

2020

2021

obnova lesa celkem

25 309

26 986

23 546

40 286

49 790

Z toho: umělá obnova

21 867

21 859

18 797

33 671

40 679

z toho: přirozená obnova

3 422

5 127

4 749

6 615

9 111

Zdroj: ČSÚ

V lesích bylo loni vytěženo celkem 30,26 milionu metrů krychlových surového dříví, což je ve srovnání s předchozím rokem o 5,49 milionu metrů krychlových méně. Značnou měrou se na tomto objemu podílelo zpracování nahodilých těžeb ve výši 26,28 milionu metrů krychlových dřeva. Kůrovcová kalamita v lesích se také odrazila v ekonomických výsledcích vlastníků lesů.

V důsledku zvýšení ceny surového dříví a vyplacených dotací ze státního rozpočtu, zejména příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity, průměrný hospodářský výsledek dosáhl 4488 korun na hektar, což v dlouhodobé časové řadě patří mezi nejlepší. Bez příspěvků na hospodaření v lesích poskytnutých Ministerstvem zemědělství České republiky by však byl hospodářský výsledek vlastníků lesů výrazně nižší a neměli by tak peníze na nutnou obnovu lesa.

V minulém roce ministerstvo vyplatilo na hospodaření v lesích rekordní dotace, a to téměř 1,8 miliardy korun, jde o zvýšení o 613,7 milionu korun. Na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích se vyplatilo 3,3 miliardy korun.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Foto: MZe