Pondělí

20. května 2024

Nyní

10°

Zítra

12°

Svátek má

Loni v České republice přibylo 66 zbrusu nových čistíren odpadních vod

8. 9. 2022

page.Name
Na vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, protipovodňová opatření a další vodohospodářské stavby i akce poskytlo loni Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe) dotace za více než 4,6 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelné ročenky o stavu vodního hospodářství, tak zvané Modré zprávy 2021.

„Ministerstvo zemědělství loni spravovalo 18 dotačních programů zaměřených na vodní hospodářství. Celkem jsme na tuto oblast poskytli více než 4,6 miliardy korun, a to z národních i evropských zdrojů. Podporu směřujeme například na výstavbu vodovodů a kanalizací, prevenci před povodněmi, budování závlah nebo obnovu a rekonstrukci rybníků,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Z vodovodů bylo loni zásobováno pitnou vodou 10 076 milionu obyvatel, to je 96 procent z jejich celkového počtu. Délka vodovodní sítě byla prodloužena o 1093 kilometrů a dosáhla 80 197 kilometrů. V domech napojených na kanalizaci žilo 9,174 milionu obyvatel země, to je 87,4 procenta. S pomocí podpory z MZe bylo vybudováno 66 nových čistíren odpadních vod, nyní jich je v republice 2861.

Z programů prevence před povodněmi loni MZe pomohlo například s ochranou Olomouce, navýšení kapacity koryta řeky Moravy podpořilo částkou 132 milionů korun. Na dalších 29 protipovodňových akcí v různých krajích poskytlo 850 milionů korun. MZe rovněž významně podporuje opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. V loňském roce tato podpora představovala téměř 633 milionů korun pro 429 akcí.

Mezi zásadní vodohospodářská opatření v gesci MZe patří i příprava a realizace významných vodních nádrží. Loni na ně bylo vynaloženo celkem 334 milionů korun. Záměrem MZe je také podporovat opatření na dlouhodobé zadržování vody v krajině. S tím pomáhají pozemkové úpravy, při kterých se obnovují nebo budují rybníky, mokřady a protierozní prvky. V roce 2021 byla takto zajištěna vodohospodářská opatření za téměř 319 milionů korun a protierozní opatření za více než 78 milionů.

„Loni jsme dokončili třetí etapu plánování v oblasti vod na období do roku 2027. Ta začíná v aktualizaci současných plánů povodí na ovládání povodňových rizik. K návrhům se mohla prostřednictvím připomínek vyjádřit i veřejnost. Plány povodí nyní navrhují více než tři a půl tisíce opatření, většina z nich má zabránit znečištěním, snížit nepříznivé účinky takové a revitalizovat řeky a potoky,“ uvedl ministr.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook MZe