Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Ministerstvo schválilo návrh zásad péče o Národní park Podyjí

13. 9. 2022

page.Name
Zásady péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo v letech 2022 až 2040 platí od začátku září letošního roku. V tomto základním strategickém dokumentu jsou formulovány základní postupy, jak pečovat o biotopy národního parku a krajinu jeho ochranného pásma včetně pravidel pro využívání tohoto území člověkem.

Návrh zásad péče připravil tým pracovníků Správy Národního parku Podyjí podle metodiky stanovené Ministerstvem životního prostředí České republiky. Znění odsouhlasené ministerstvem poté prošlo šedesátidenním veřejným připomínkovým řízením.

Po vypořádání všech jednašedesáti vznesených připomínek byl upravený návrh zásad péče dohodnut s Radou Národního parku Podyjí a předložen ministerstvu životního prostředí ke schválení. Schválené zásady péče tak nahradil starý plán, který byl platný v letech 2012 až 2020. Všechny zmíněné dokumenty jsou dostupné v základních dokumentech organizací.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Národní park Podyjí