Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

25°

Svátek má

Mladý vědec Jan Cukor získal prestižní cenu ministra zemědělství

2. 9. 2022

page.Name
Z letošního veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích si odvezl významné ocenění Jan Cukor z Útvaru myslivosti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Z rukou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly převzal ocenění za 2. místo v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce v roce 2022.

Cenu konkrétně získal za recenzovaný odborný článek Produkce biomasy, stabilita lesních porostů, sekvestrace uhlíku a změny v půdním profilu po zalesnění zemědělské půdy původními dřevinami v podhorském pásmu České republiky. Zalesnění neproduktivních zemědělských půd představuje obrovský potenciál produkce dřevní hmoty jako obnovitelné suroviny a zároveň poskytuje další mimoprodukční funkce lesa, mezi které patří sekvestrace uhlíku.

Produkce biomasy a akumulace uhlíku je na zalesněných zemědělských půdách prokazatelně vyšší než na trvale lesních půdách a je zásadně ovlivněna druhem dřeviny. Produkce porostů domácích dřevin, jako jsou javor, klen či lípa srdčitá je v porovnání s rychle rostoucími dřevinami stabilní a trvale udržitelná.

Zalesňování zemědělské půdy proto může v této turbulentní době představovat jeden z klíčových nástrojů zmírňování dopadů globálních změn klimatu, s rozšířenými projevy se setkáváme stále častěji.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: VÚLHM