Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Návštěva milovické rezervace bude součástí konference o klimatu

12. 9. 2022

page.Name
Dvoudenní konference k adaptacím na změnu klimatu nazvaná Navrhování klimaticky odolných krajin, která je součástí českého předsednictví v Evropské unii, začne zítra v pražském Hotel Vienna House Diplomat. O den později se uskuteční exkurze do lokalit v okolí Prahy včetně milovické rezervace velkých kopytníků.

„Uspořádání klimatické konference považuji za klíčovou součást českého předsednictví. Jsem velmi rád, že se rezervace velkých kopytníků mohla stát součástí jejího oficiálního programu,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která rezervaci v roce 2015 založila a je světově nejsledovanějším českým projektem financovaným z fondů Evropské unie.

Do roku 2050 se Evropa má stát kontinentem, který bude nejen klimaticky neutrální, ale také klimaticky odolný. Nová strategie EU pro klimatickou adaptaci a národní adaptační strategie členských států EU připravila cestu k tomuto cíli. Konference a na ní navazující exkurze má přispět k výměně transformačních nápadů a ke sdílení zkušeností z oblasti adaptace krajiny na změny klimatu.

Cílem prakticky zaměřené konference je umožnit odborníkům využívat osvědčené postupy, pilotní projekty a metodiky týkající se adaptace krajiny na změnu klimatu, mimo jiné v otázkách zadržování vody na celé ploše území EU, obnovy půdy, odolnosti lesů a obnovy ekosystémových služeb. Dále zvýšit zájem rozhodovacích orgánů o problematiku navrhování a správy obranyschopnosti krajiny a zapojit do těchto aktivit veřejnost.

Kromě toho chce konference podpořit diskusi o příslušných předložených a plánovaných prvcích právního EU (zákon o obnově přírody, právní pro obnovu a ochranu půdy, lesní strategie a podobně. A konečně je cílem konference pomoci sladit postoj členských států EU k otázkám adaptace na změnu klimatu před konferencí COP27, aby bylo možné přijmout informovaná, cílená a včasná opatření.

Na konferenci potvrdili účast Hans-Otto Pörtner, spolupředseda 2. pracovní skupiny IPCC, Hans Bruyninckx, výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí nebo Clara de la Torre, zástupkyně generálního ředitele DG Clima Action Evropské komise. Mezi výstupy této konference bude patřit Pražská výzva, která bude v říjnu letošního roku předložena Radě pro životní prostředí, a brožura s prezentovanými projekty.

Konference je součástí kampaně #Czechia4Climate, kterou se chce Česko přihlásit ke své zodpovědnosti za řešení tak zásadní globální otázky, kterou je změna klimatu. Tak zvaná zelená diplomacie patří k prioritám českého předsednictví. Česká diplomacie usiluje o propojení klimatické bezpečnosti a rozvojové a humanitární spolupráce zejména v oblasti snižování rizika katastrof.

Nedávná zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu přitom zdůrazňuje naléhavost okamžitých a nejpodstatnějších opatření k řešení změn klimatu, a to i v Evropě. Navrhování a správa odolné krajiny – při využití řešení založené na přírodě a širokém zapojení veřejnosti – je podle pořádajícího Ministerstva životního prostředí jednou z cest k rozvoji odolnému vůči změně klimatu i obnově životně důležitých ekosystémových služeb, jakými jsou čistá voda, vzduch, biologická rozmanitost nebo ekosystémových služeb prostředí vhodné pro cestovní ruch.

(hyš-dd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Česká krajina