Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

„Neziskovky“ zapojující veřejnost do péče o přírodu dostanou miliony

5. 9. 2022

page.Name
Ministerstvo životního prostředí, které loni podpořilo 63 projektů, díky nimž se mimo jiné chránila hnízda dravců a sov, obnovovaly luční biotopy, nebo se vzdělávala veřejnost v tom, jak neplýtvat potravinami, na příští rok uvolní 20 milionů korun na projekty neziskových organizací zapojujících veřejnost do péče o přírodu.

Ministerstvo dává zelenou projektům zapojujícím veřejnost do přímé péče o přírodu, například o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, botanické a zoologické cenné lokality s využitím práce dobrovolníků, managementová opatření v krajině a související komunikace s veřejností. „Dále chceme podporovat kvalitní projekty zaměřené na změnu klimatu a boj se suchem, aktivity vedoucí k minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku nebo na tvorbu ekovýchovných programů umožňujících kontakt dětí s přírodou a větší zapojování mladých lidí do tvorby veřejných politik,“ představuje oblast podpory ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Neziskové organizace mohou předkládat projekty do dvou souběžně otevřených výzev. Výzva Podprogramu A je určena na podporu projektů zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, změnu klimatu a na environmentální vzdělávání. Výzva Podprogramu C podporuje dlouhodobé systémové projekty v oblasti životního prostředí a pro rok 2023 je tematicky zaměřená na implementaci Metodiky participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy.

A co letos ministerstvo podpoří? Třeba projekty zapojující veřejnost do péče o přírodu - například o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů nebo o cenné lokality, managementová opatření v krajině, projekty zaměřené na změnu klimatu a boj se suchem, aktivity vedoucí k předcházení vzniku odpadů či jejich minimalizaci, tvorba ekovýchovných programů umožňujících kontakt dětí s přírodou.

O finanční příspěvek mohou žádat výhradně nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podmínkou u obou výzev je spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 procent rozpočtu projektu. Detailní parametry podpory jsou zveřejněny ve výzvách. Příjem žádostí začal 30. srpna a končí 30. září. Výzvy Programu najdete na webových stránkách MŽP v rubrice Program na podporu projektů NNO .

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto