Čtvrtek

30. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Nová komise zajistí lepší spolupráci mezi kraji v době mimořádného sucha

27. 9. 2022

page.Name
Práci krajů v obdobích mimořádného sucha bude koordinovat nová Ústřední komise pro sucho založená Ministerstvem zemědělství (MZe) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Zasednou v ní odborníci z několika resortů. Materiál zajišťující zřízení komise a její status projednala vláda.

Úkolem komise pro sucho bude spolupracovat v době nedostatku vody s krajskými komisemi pro sucho. Sejde se, pokud ji o to požádá některý z předsedů krajské komise, nebo pokud bude stav nedostatku vody vyhlášený ve více krajích. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly ústřední komise bude koordinovat opatření jednotlivých krajů, aby na sebe navazovala a vzájemně se doplňovala. Tím se podaří lépe zvládnout nepříznivé dopady sucha na větším území.

„Komise může například omezit nakládání s vodami, když to bude nutné. Další její rozhodnutí bude o mimořádné manipulaci s vodními díly, která zajistí zvýšení průtoku ve vodních tocích nebo naopak zadržení vody. Komise také může v době sucha nařídit využití záložních vodních zdrojů, jako jsou třeba dosud nevyužívané vodní vrty,“ řekl ministr.

Členů Komise je třináct a kromě zástupce MZe a MŽP v ní zasednou také odborníci z Ministerstva dopravy, obrany, průmyslu a obchodu, vnitra, zdravotnictví, Správy státních hmotných rezerv a Hasičského záchranného sboru. Podkladem pro jejich rozhodování bude Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky. Práce v komisi je bez nároku na odměnu.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook MZe