Úterý

21. května 2024

Nyní

20°

Zítra

18°

Svátek má

Novinka: Po celém Hradci Králové bude možné třídění gastroodpadu

21. 9. 2022

page.Name
V Hradci Králové dojde k rozšíření možnosti třídění biologicky rozložitelného odpadu. Jde především o gastroodpad, tedy odpad z kuchyně, který budou moci občané třídit do nových speciálně uzavíratelných nádob. Ty budou po městě postupně rozmístěny do konce letošního roku. Na jejich pořízení, svoz a zpracování odpadu schválili zastupitelé na svém včerejším zasedání 2,5 milionu korun.

„V období od října do března probíhal v ulicích Rybova a Antonína Petrofa pilotní projekt na třídění gastroodpadu. Jeho výsledky nás mile překvapily a jednoznačně potvrdily, že hradecké domácnosti mají o tuto službu zájem. Proto jsme se rozhodli o vyčlenění příslušných finančních prostředků na pořízení nových speciálních nádob na tento typ kuchyňského odpadu. Finance dále půjdou na zajištění svozu a zpracování odpadu. Celkem jde o částku 2,5 milionu korun,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek. Pořízení nádob i svoz odpadu budou zajišťovat Hradecké služby.

Během následujících několika měsíců by tak po Hradci mělo být rozmístěno celkem 205 speciálních hnědých popelnic s pákovým uzavíratelným systémem. „Občané sem budou moci umísťovat například zbytky jídel, maso, malé kosti, mléčné výrobky nebo potraviny, kterým již vypršela trvanlivost. Dále je možné sem dávat také slupky a další zbytky z ovoce a zeleniny. Lze to shrnout tak, že tyto nádoby budou sloužit především pro ukládání odpadů živočišného a rostlinného odpadu z kuchyní,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Karel Vít. Svoz odpadu je rozvržen s ohledem na klimatické podmínky, a to od května do září dvakrát týdně a od října do dubna jednou týdně.

O spuštění možnosti třídění gastroodpadu budou občané informováni prostřednictvím komunikačních kanálů města Hradce Králové a Hradeckých služeb. „Předpokládáme, že v průběhu listopadu bychom mohli začít, vše ale bude záviset na dodavateli těchto speciálních hnědých nádob,“ prozradil ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

I nadále ale zůstanou občanům k dispozici hnědé popelnice na bioodpad. Rostlinné bioodpady z údržby zeleně, například posečenou trávu, listí a větve, budou moci občané i nadále umísťovat do hnědých nádob pro ukládání rostlinného bioodpadu, případně je odvézt do městských kompostárny,“ dodal ředitel Hušek.

(hyš-kr)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Jana Opočenská, Jana Zemková, Honza Ptáček