Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Od nevídané otravy řeky Bečvy uplynuly dva roky, viník není stále znám

20. 9. 2022

page.Name
Od dosud nevyšetřené kauzy obrovské otravy řeky Bečvy na Moravě právě dnes uplyne dva roky. Chemikálie z neznámého zdroje otrávily 40 kilometrů řeky a usmrtily nejméně 40 tun ryb, což představuje zhruba 100 tisíc kusů ryb. Neuvěřitelně zpackané vyšetřování, kdy nebyly včas odebrány vzorky z kanálů ústících do řeky, má za následek, že viník dosud nebyl odhalen.

Pokud se sám nepřizná, je bohužel více než pravděpodobné, že nebude již nikdy nalezen a odhalen. Dosavadní vyšetřovací verze, tedy, že toxiny, pravděpodobně kyanidy, se do Bečvy dostaly tak zvaným rožnovským kanálem, poté se mnoho hodin nepozorovaně pohybovaly při pravém břehu Bečvy, a teprve 3,5 kilometru po proudu začala otrava najednou v celé šíři řeky, je z hlediska fyzikálně-chemického a toxikologického absurdní.

Na Bečvě zřejmě v době otravy podle vyšetřovacího spisu přestaly platit přírodní zákony. Vlastním pokusem jsme ukázali, že látky z rožnovského kanálu jsou plně rozmíchány v celém profilu Bečvy již pod prvním jezem po 820 metrech od ústí rožnovského kanálu do Bečvy. Mrtvé ryby by se musely objevit již zde, a nikoliv až po dalších skoro třech kilometrech,“ řekl Jakub Hruška, vedoucí oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů Ústavu výzkumu globální změny AV ČR v Brně.

Policie od počátku vyšetřovala pouze jednu variantu, tedy výtok z rožnovského kanálu. To, že přímo nad místem otravy u Bečvy stojí chemička DEZA zcela opominula. Od začátku je patrné, že má kauza i politický rozměr, protože DEZA patří do svěřeneckých fondů expremiéra Andreje Babiše. I když otrava jistě nebyla úmyslná, mohla autocenzura vyšetřovacích orgánů sehrát svoji roli. Bohužel ale ani současná vláda tuto bezprecedentní otravu příliš neřeší. Nejen její vznik a nalezení viníka, ale ani úpravu zákonů, které by měly zamezit tomu, aby se zpackané vyšetřování nemohlo opakovat.

K tomu je potřeba novelizovat vodní zákon, zákon o předcházení ekologické újmy a zřetelněji vymezit pravidla krizového řízení. Havárie na řece Bečvě také ukázala na nedostatky v identifikaci zdrojů znečištění řek, kde chybí údaje využitelné v případě havárie i využitelné pro případné vedení povodí. Na svých místech stále sedí ti, kteří při vyšetřování zřetelně chybovali, například ředitel Inspekce životního prostředí spadající pod ministerstvo životního prostředí.

Jsme znepokojeni tím, že negativní zkušenosti z této havárie nebyly využity k detailní inventuře možných zdrojů znečištění, k zefektivnění postupů v případě havárie a příslušných legislativních úpravách. Znepokojující je tak skutečnost, že policejní vyšetřování bylo vedeno tak jednostranně,“ uvedl Ivan Holoubek z Národního centra Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Podle Blahoslava Maršálka z téže fakulty uplynulé dva roky byly obdobím velké frutrace, která u odborníků bohužel stále trvá. „Proto doufám, že Okresní soud ve Vsetíně vrátí kauzu k došetření policie, a tak začne zkoumat i další možné varianty otravy,“ dodal. Všichni tři profesoři se věnovali otravě Bečvy v posledních dvou letech, a to včetně praktických pokusů v řece, studia znaleckých posudků a odhalování faktických chyb ve vyšetřování.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook skupiny/otravenabecva