Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

Praha začala v ulicích testovat nové druhy klimaticky odolných stromů

19. 9. 2022

page.Name
Technická správa komunikací (TSK) hlavního města Prahy s podporou magistrátu zahájila inovační patnáctiletý projekt Výběr a testování klimaticky odolných stromů pro ulice Prahy. Hlavním partnerem projektu jsou Lesy HMP.

Uliční stromořadí v Praze jsou na mnoha místech na konci životnosti, protože nedokážou kvůli způsobu své výsadby i genetické výbavě reagovat na změny klimatu, které se dramaticky projevují v posledních zhruba 15 letech. Aby se předešlo stavu, kdy Praha svá stromořadí, která již nyní přestávají plnit očekávané ekosystémové služby, bez náhrady ztratí, došlo ke změně techniky výsadeb, zpřístupnění stanovišť stromů vodě a půdnímu vzduchu, zvětšení prokořenitelného prostoru a zintenzivnění péče o nově vysazené i současné stromy.

To vše by však pro záchranu a růst stromořadí nestačilo, pokud by se TSK nezabývala i revizí výběru taxonů, tedy druhů a kultivarů dřevin, které jsou v Praze vysazovány. Výsledkem předchozích analýz a pozorování byly iniciace a příprava výzkumného projektu, díky kterému může Praha testovat nové odolné druhy přímo v ulicích, využít svůj potenciál a předběhnout další evropské země, jež zatím testují převážně ve školkových podmínkách.

Základními aktivitami projektu jsou analýza dostupných taxonů, tedy druhů a kultivarů stromů, vyhledání a pěstování taxonů méně dostupných či nedostupných, výsadba dřevin různými technikami a substráty, sběr dat a monitoring rozvoje dřevin na stanovišti a vytvoření databáze projektu. Předpokládaný dopad bude mít projekt nejen na Prahu samotnou, ale také další města, kterým hlavní město bude své zkušenosti postupně předávat. Zároveň projekt předpokládá postupnou změnu komerční poptávky a nabídky nových druhů alejových stromů, jež tolerují městská prostředí, která jsou dnes jen okrajovým sortimentem či dokonce pěstovány vůbec nejsou.

Projekt navazuje na dokumenty vytvořené a přijaté v rámci implementačního plánu Strategie adaptace Prahy na změnu klimatu pro období let 2020 2024 a je odborně chráněna autory Městského standardního plánování, výsadby a péče   o uliční stromořadí jako významný prvek modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu, které rovněž vznikly a byly hlavním městem závazně přijaty v r ámci této strategie.

(hyš-tz)
redakce@priroratv.cz
Foto: TSK Praha