Pondělí

20. května 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

Publikace zdůrazňuje nutnost ochrany půdy a potřebu šetrného hospodaření

1. 9. 2022

page.Name
Nová brožura Zdravá půda pro budoucnost, která nedávno vyšla, jejímž autorem je Miloslav Šimek z Biologického centra AV ČR a na konci srpna byla pokřtěna při agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, seznamuje zejména sedláky a další zájemce hospodařící na půdě se základními informacemi o složkách půdy a o významu půdních organismů pro půdu.

Na základě soudobých poznatků přibližuje principy fungování půd, vyžaduje nutnost ochrany půdy před postupující degradací a potřebu šetrného hospodaření s ohledem na dlouhodobou udržitelnost zemědělství. Brožura má 126 stran a obsahuje upravené a doplněné texty deseti článků, které vyšly v časopise Selská revue. Zabývá se půdou s důrazem na biologické procesy a společenstva půdních organismů.

Má za cíl připomenout zejména praktikům, sedlákům a hospodářům, základní informace o půdních vlastnostech a dějích v půdě a poskytovat vodítka pro smysluplné i udržitelné využívání půdy s důrazem na ochranu a podporu biologických složek půdy, tedy půdních organismů. Ty jsou základem fungující půdy, bez půdních organismů nemůže půda plnit požadovanou produkční i mimoprodukční funkce.

Půda je podmínkou života, na půdě stojí základy naší civilizace. Kromě produkce potravin, krmiv, vláken a dalších produktů má půdu nezastupitelný význam v krajině, kde mimo jiné vsakuje, zadržuje a čistí vodu, rozkládá organické látky i nebezpečné chemikálie a spoluvytváří zdravé životní prostředí. Kvalitní a zdravá půda je nutným předpokladem života a prosperity.

(hyš-bc)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Biologické centrum