Sobota

15. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Setkání ministrů zemědělství se zaměří na potravinové zabezpečení

13. 9. 2022

page.Name
Česká republika je v současné době předsedající zemí Evropské unie. V této souvislosti je zvykem uspořádat na svém území jedno ministerské zasedání. Od zítřka až do pátku se proto v Praze uskuteční neformální setkání ministrů zemědělství EU. Cílem je diskutovat o naléhavých tématech, v tomto případě to budou potraviny a způsoby, jak udržitelně zajistit jejich dostatečnou produkci.

Tématem jednání mimo jiné bude Potravinové zabezpečení zahrnující roli zemědělství a potravinářství v Evropské unii v udržitelné globální produkci potravin. Poukázáno bude také na rekordně vysoké světové ceny potravin, dále na řešení krize v oblasti světového potravinového zabezpečení a hovořit se bude rovněž o vědě a inovacích v zemědělství.

V Praze se rovněž koná setkání evropských ředitelů národních Strategických plánů Společné zemědělské politiky. Jeho jedním z hlavních témat budou Pozemkové úpravy, které pomáhají prostorově a funkčně uspořádat pozemky. Zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu půdy, lesů a vod, jsou prevencí proti suchu a řeší odtokové poměry v krajině.

Pozemkové úpravy hradí stát z národních a evropských peněz. Do roku 2023 na ně vynaloží více než 800 milionů korun z Národního plánu obnovy. Od příštího roku do roku 2027 je na ně připraveno prostřednictvím Strategického plánu Společné zemědělské politiky více než 2,5 miliardy korun.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook MZe