Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Spoušť plná života, příroda s místy narušených člověkem

5. 9. 2022

Spoušť plná života, příroda s místy narušených člověkem 13 snímků
„Člověk mění krajinu, na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří,“ to je motto výstavy nazvané Spoušť plná života, kterou lze do neděle 18. září vidět v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Expozice poukazuje na to, že změnu krajiny způsobenou člověkem vnímáme převážně negativně.

Výstavou chceme představit krajinné prvky, jako jsou lomy, pískovny, výsypky nebo odkaliště, avšak ne jako „jizvy“ v krajině, které je třeba co nejrychleji zavézt zeminou, zalesnit či zatopit vodou, ale jako pozoruhodná místa k životu pro vzácné organismy,“ vysvětlují muzejníci.

Rozmanitost narušených ploch, jejich oživení a různé osudy jsou ukázány na 15 příkladech konkrétních lomů, pískoven, hlinišť, narušovaných ploch pod elektrickým vedením a dopravních staveb. Podle organizátorů je výstava pro svou mezioborovost vhodná pro žáky a studenty všech stupňů škol.

Zaměřuje se na vybraná témata z oblastí biologie, geologie a ekologie. Hlavní myšlenkou výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Možná vás překvapí, že nemusí být vždy žádoucí vracet lokality po těžbě do původního stavu, a že ochrana přírody může dokonce šetřit peníze a nemusí omezovat hospodářskou aktivitu člověka, jak se obecně předpokládá,“ dodávají pracovníci hradeckého muzea.

Hynek Šnajdar
redakce@prirodatv.cz
Foto: Muzeum východních Čech