Úterý

23. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Světoví odborníci na okounovité ryby se poprvé sejdou v České republice

9. 9. 2022

page.Name
Okouni, candáti, ježdíci a další druhy okounovitých ryb budou hlavním tématem mezinárodní vědecké konference PERCIS, kterou bude od 18. do 23. září hostit Biologické centrum Akademie věd ČR (BC AV ČR) v Českých Budějovicích. Již páté setkání vědců i praktiků z celého světa nad problematikou okounovitých ryb se v České republice uskuteční poprvé.

Na programu bude pestrá směs okruhů, mezi nimiž nebudou chybět vývoj okounovitých ryb, jejich chování, evoluce, fyziologie, genetika, predátoři a paraziti, management přirozených i uměle udržovaných obsádek či sportovní rybolov. Pozornost bude upřena i na využití nejmodernějších hydroakustických a telemetrických metod ke sledování okounovitých ryb nebo na problém okounovitých ryb coby invazních druhů.

Percid Fish International Symposium, zkráceně PERCIS, je největším a nejprestižnějším setkáním odborníků na okounovité ryby, tedy na okouny, candáty, ježdíky, drsky a třeba candátky. „Proti jiným konferencím PERCIS nemá předem stanovenou periodicitu. O to je však toto sympozium mezi specialisty více očekáváno a atmosféra dalších setkání je srdečnější,“ řekl Martin Čech za organizátory z výzkumné skupiny Fish Ecology Unit na Hydrobiologickém ústavu BC AV ČR. Do Českých Budějovic zavítá přes 80 odborníků z více než dvaceti zemí světa.

Mezi hlavní řečníky sympozia bude patřit John F. Craig, dlouholetý redaktor časopisu Journal of Fish Biology, autor světově uznávaných knih The Biology of Perch and Related Fish (Biologie okouna a příbuzných ryb) a Percid Fishes Systematics, Ecology and Exploitation (Systematika, ekologie a využití okounovitých ryb). Dále Robert Arlinghaus, jeden z nejznámějších a nejrespektovanějších ichtyologů současnosti, mimo jiné editor prestižního časopisu Fish and Fisheries, který bude hovořit o udržitelnosti sportovního rybolovu okounovitých ryb.

Příspěvek Petera Eklӧva se bude zabývat významem vnitrodruhové variability chování, morfologie a metabolismu okouna říčního při interakcích na rozhraní jednotlivých prostředí. Martti Rask, nestor výzkumu okounovitých ryb ve Finsku, bude ukazovat příklady reakcí populací okounů říčních na různé změny jezerního prostředí a možnosti využití okouna v environmentálním monitoringu. Poslední hlavní řečník, David G. Fielder, bude přednášet o zotavení populace candáta severoamerického v zálivu Saginaw jezera Huron, jednoho z největšího jezer Severní Ameriky. Spojitost se situací našeho kandidáta obecného například v údolní nádrži Lipno zde není nikterak náhodná.

Letošní sympozium PERCIS je věnováno doc. RNDr. Josefu Matěnovi, CSc. (†22. září 2021), dlouholetému řediteli Hydrobiologického ústavu BC AV ČR v Českých Budějovicích, kolegovi, kamarádovi, výjimečnému odborníkovi i skvělému člověku, pravému specialistovi na okounovité ryby.

(hyš-dp)
redakce@prirodatv.cz
Foto: BC