Čtvrtek

7. prosince 2023

Nyní

Zítra

-3°

Svátek má

Borečský vrch je unikát v Českém středohoří. A čím je tak výjimečný?

9. 3. 2023

Borečský vrch je unikát v Českém středohoří. A čím je tak výjimečný? 6 snímků
V zimním období můžeme na vrcholku kopce pozorovat, jak z ventarol vyvěrá teplý a vlhký vzduch. Tento jev umožňuje rozsáhlý puklinový systém uvnitř kopce. V zimě je nasáván studený vzduch u jeho úpatí, uvnitř se ohřívá a stoupá vzhůru. V létě je proudění vzduchu opačné. Na jaře a na začátku léta můžeme najít v sutích u úpatí ledové jámy.

Tyto mikroklimatické podmínky na sebe vážou specifické druhy. Nejznámější je játrovka borečka vzácná, která přežívá u ústí ventarol. V chladných sutích si naopak libuje lomikámen trsnatý. Na Borči se střídá skalní vegetace, teplomilné a suchomilné křoviny se skalníkem a suché trávníky mezofilních luk.

Zajímavostí je výskyt endemického jeřábu českého a koniklece otevřeného. I zde projekt LIFE České středohoří pomáhá s obnovováním pastvin a louček u úpatí Borče. Na podporu koniklece otevřeného byla vybudována oplocenka, která zůstala zvěři v okusu jeho květů. https://www.lifecs.cz/projekt.../evropsky-vyznamne-lokality

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook CHKO České středohoří