Sobota

15. června 2024

Nyní

14°

Zítra

14°

Svátek má

Chovatelé prasat obdrží novou dotací ve výši dvě miliardy korun

2. 3. 2023

page.Name
Očkování prasat proti infekčním nemocem. K tomuto účelu je určena dotace ministerstva zemědělství (MZe) pro jejich chovatele ve výši dvě miliardy korun. Další prostředky půjdou zemědělcům, kteří hospodaří v přírodně cenných oblastech Natura 2000, horských oblastech nebo na méně kvalitních pozemcích.

Příspěvky jsou určeny také na zalesňování zemědělské půdy. Čtyři nařízení připravené na MZe, které českému zemědělství přineslo více než 23 miliard korun, schválila vláda. Čtyři nařízení vlády, které připravilo MZe, uvádějí podmínky, za kterých mohou zemědělci v letech 2023 až 2027 získat environmentální dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky.

„Novinkou je dotace určená chovatelům prasat na zlepšení podmínek v chovech, konkrétně na vakcinaci prasat proti infekčním chorobám. Snahou je cílené používání antimikrobik v chovu prasat, a to podávání vakcíny podle programu zpracovaného pro daný chov. Zlepšíme tak zdraví zvířat a získáme kvalitnější potraviny. Celkem jsou na opatření vyhrazeny dvě miliardy korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Další nařízení vlády stanoví podmínky pro zemědělce, kteří mají své pozemky v oblastech Natura 2000. Jde zpravidla o velmi cenné plochy, kde žije mnoho druhů zvířat i rostlin. Hlavním cílem dotace je poskytnout zemědělcům kompenzaci zejména za omezení hnojení kvůli ochraně přírody. V období 2023 až 2027 je na toto opatření připraveno 117 milionů korun. Opatření navazuje na obdobné podmínky dotace z předchozích let.

Vláda projednala i nařízení, které stanovuje podmínky hospodaření v oblastech s přírodními znevýhodněními, v horských oblastech, na svažitých pozemcích a na pozemcích s nižší bonitou. Zemědělci získají příspěvek za omezení nákladů a ušlé příjmy kvůli přírodním nebo jiným omezením. Na opatření je vyčleněno přibližně 21 miliard korun. Zásadní změnou proti dosavadnímu nastavení je, že žadatel o dotaci musí být aktivním zemědělcem.

Nařízení také upravuje podmínky pro zalesňování zemědělské půdy. Má kompenzovat náklady, které zemědělcům vznikají při zalesnění a péči o les a ušlé příjmy v důsledku ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku. Výše dotace na celé období do roku 2027 je téměř 100 milionů korun.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: Facebook MZe