Sobota

20. dubna 2024

Nyní

Zítra

-2°

Svátek má

Dnes je Světový den vody. Budeme kolibříky změny i v Krkonoších?

22. 3. 2023

page.Name
Na celé planetě je dnešek ve znamení Světového dne vody. Organizace spojených národů (OSN) proto každého vyzývá, aby se stal kolibříkem, který přináší změnu. K této iniciativě se přidal i Krkonošský národní park (KRNAP), který má na území Krkonoš ve své správě 585 kilometrů drobných vodních toků.

A proč se stát kolibříkem? O tomto nápadně zbarveném opeřenci vypráví starobylá jihoamerická bajka. Jednoho dne v lese vypukl požár. Všechna zvířata utekla ve strachu o život. Stála na okraji plamenů a dívala se na ně s hrůzou. Nad jejich hlavami létal tam a zpět k ohni, zas a znova, malý kolibřík. Větší zvířata se kolibříka zeptala, co dělá. „Letím k jezeru pro vodu, abych pomohl uhasit oheň.“ Zvířata se mu smála: „Nemáš šanci, ten oheň neuhasíš!“ Kolibřík odpověděl: „Dělám, co můžu.“

Kolibřík nesložil křídla do klína, ale doslova kapku po kapce pomáhal řešit problém. Nepozoroval průšvih, ale snažil se ho zastavit. Tak, jak bylo v jeho silách. A OSN při dnešní příležitosti podporuje všechny, aby byli takovými kolibříky. Příležitostí je spousta, vodou lze šetřit, nebo plýtvat. Můžeme vodu pouštět do kanalizace znečištěnou domácí chemií, nebo používání chemie zásadně omezit. Můžeme ji ale také alespoň částečně použít třeba na zalévání a tak ji nechat půdě.

Zpět do Krkonoš. Po přívalových deštích Správa KRNAP opravuje škody, vysazuje břehové porosty a buduje hrazenářská díla, která již mnohokrát prokázala svou funkčnost. Prakticky každoročně při přívalových deštích výrazně sníží riziko škod na majetku, obcí a měst i soukromých osob.

se také snaží odstraňovat bariéry prostupnosti pro ryby a další vodní živočichy, vrací vodu do krkonošských vrchovišť a smrčin, které byly od 19. století systematicky odvodňovány kvůli produkci dřeva. Tím se zvyšuje záchytná schopnost hor a její protipovodňová funkce i vodní zásobárny pro období sucha.

(hyš-rd)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Správa KRNAP