Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

17°

Svátek má

K pramenům: Drobný Smolivecký potok v Brdech

29. 3. 2023

page.Name
V severozápadním svahu mezi Třemšínem a Holým vrchem pramení drobný potůček. O jeho vydatnost se snaží přítoky v pláních mezi Nahořovem a loveckou chatou Moricka, až si zaslouží jméno Smolivecký potok. Ten odvodňuje jižní Brdy a proteče jím ještě hodně vody, než se na mapách rozloučí s lesním komplexem už jako Lomnice.

Jako drobný vodní tok se jeví Smolivecký potok ještě pod Morickou, tam už přibírá další a další vody ze všech směrů. Především ale nabere síly po vodě z pravé strany od vydatného přítoku, který západně od Moricky protéká lesním rybníčkem. Od jihozápadu se postupně přidávají vody z podmáčených olšin. Ty působí mezi převažujícími smrkovými monokulturami neobvykle osvěžujícím dojmem. Ještě více k jihozápadu od Moricky se rozprostírají další a rozsáhlejší olšiny. Netvoří jeden celek, ale hned několik ostrůvků a ostrovů olšin s typickou florou. Vody ze všech olšin však už všechny nenapájejí Smolivecký potok. Na západ se zvedá terén do táhlého hřebene a prameniště v těchto olšinách jsou rodným místem Mítovského potoka. Ten po opuštění brdských lesů vtéká do Nových Mitrovic.

Ale vraťme se k říčce Lomnici a jejímu nejbližšímu okolí. V jednom z jejích přítoků jsem před mnoha lety objevil jarní poklad – bledule. Vyskytují se tu sporadicky v olšinách doposud, ale nevelké skupiny těchto něžných poslů jara ohrožují divočáci. Nevím, zda vysloveně vyhledávají cibulky těchto květin, nebo je jen prostě ničí při převracení země při hledání jiné potravy v bažině. Zdejší olšiny vyhledává i jelení zvěř, protože se tu nachází klid. Kdo by se také pachtil v mokřadech, ať už těch na druhé straně hřebene, nebo v povodí Lomnice, kde se dá projít jen v holinách.

Zdejší lokality olšin jsou opravdu příjemným zpestřením v jinak nekonečných smrčinách vůkol. Rád se každé jaro místními olšinami toulám v době, když traviny vystrkují teprve centimetrové špičky listů a v kalužích vyvěrající vody svítí svěží zelení porosty mokrýše střídavolistého a tu a tam už za zenitem květy devětsilů bílých. Tenhle ráj mají za domov i sluky lesní, které svými dlouhými zobany píchají do bahna a loví především červy, ale i hmyz, pavouky a údajně seberou i semena. Zdejší potoky a potůčky obývají obojživelníci a občas se u rybníčku za Morickou objeví i černý čáp.Loni v říjnu v olšinách, které spadají pod rožmitálské polesí Arcibiskupských lesů, vytvořili keškaři i za podporu AOPK ČR, Správy CHKO Brdy několik tůní nejen pro obojživelníky, ale ik zadržení vody. Řeka Lomnice po opuštění brdských lesů protéká kolem obce Radošice, poté Mladým Smolivcem a Lnářemi. Její vody pak protnou město Blatná, Mirotice, Ostrovec a nakonec zmizí v Otavě v Orlické přehradě. Ještě před vyústěním do přehrady se spojí s dalšími brdskými vodami soutokem se Skalicí za Ostrovcem. Je pozoruhodné, že obě brdské říčky Skalice a Lomnice pramení nedaleko od sebe, aby se na konci své pouti zase potkaly. V Brdech obě říčky sice pramení blízko sebe, ale jejich vody rozdělí úbočí spadající jedno k severu a druhé na jih.

Karel Hutr
redakce@prirodatv.cz
Foto: Karel Hutr