Pátek

19. července 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Lipová alej na Vyskři v Českém ráji se opět stala skutečnou alejí

13. 3. 2023

page.Name
Při pohledu z větší vzdálenosti na Vyskeřskou hůru si nelze nevšimnout lipové aleje. Toto stromořadí, které doprovází křížovou cestu z obce Vyskeř na vrchol ke kapličce, bylo desítky let skryto v lesním porostu. Po jeho loňském odtěžení jsou lipoví velikáni osvobozeni a vyniká tak jejich mohutnost.

Na sklonku minulého roku Správa Chráněné krajinné oblasti Českého ráje zajistila ošetření všech 13 lip podél křížové cesty. Zásah byl nutný kvůli zajištění jejich stability po uvolnění z plného zápoje okolních pokácených dřevin.

Koruny lip se v minulosti postupně přizpůsobily okolnímu zastínění, nebyly plně rozvinuté a byly i značně proschlé. Náhlá změna stanovištních podmínek potvrdila riziko lámání silných větví.

Odborným řezem - zdravotním, bezpečnostním a redukčním - byla podpořena provozní bezpečnost, stabilita, fyziologická vitalita a samotná životnost stromů tak, aby bylo možné i nadále obdivovat lipové obry na Vyskři v příštích desetiletích. Postupně do této aleje budou dosazeny nové stromy, které ty současné, již dožívající, v budoucnosti plně nahradí.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Facebook CHKO Český ráj