Pondělí

15. července 2024

Nyní

26°

Zítra

24°

Svátek má

MENDELU vydalo stanovisko k záměru úpravy velikosti honiteb

27. 3. 2023

page.Name
Aktuální diskuse spojená s novelou zákona o myslivosti odkrývá řadu složitých otázek, které s péčí o volně žijící živočichy označované jako zvěř souvisejí. Populace zvěře nejsou neměnné, nezajímají je hranice našich pozemků a péče o ně je složitou a odpovědnou činností, která má řadu pravidel a parametrů.

Na jedné straně by měla zohledňovat prostorovou a kvalitativní strukturu ekosystémů v krajině, na straně druhé by měla zohlednit vlastnické vztahy, protože, ať chceme nebo ne, stále jde o objekt lidské péče v člověku silně pozměněné a aktivně využívané krajině. S vědomím, že na většině území republiky nelze objektivně stanovit a vlastnicky vymáhat dosažení optimálních výměr honiteb, kromě výjimek, jako jsou například pozemky ve vlastnictví státu ve vojenských újezdech, neboť plošně přesahují vlastnické existující struktury v krajině, domníváme se, že v takovém případě je lepší cestou silnější uplatnění práv vlastníků pozemků.

S těmito právy je spojena i odpovědnost, která při dobře nastavených dalších parametrech novelizovaného zákona může přinést lepší způsob péče o zvěř a současně snadněji a rychleji umožní nalezení harmonické vyváženosti mezi stavy zvěře a stavy ekosystémů. Z výše uvedených důvodů proto podporujeme zmenšení rozměrů vlastních i společenských honiteb na úroveň 200 až 250 hektarů.

Náš stanoviskem se mi odkazuje a hlásíme k bodu programového prohlášení Vlády ČR „Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.“ V tomto kontextu vyzýváme Vládu ČR k realizaci této části vládního prohlášení a poslance pětikoalice žádáme o hlasování o úpravách velikosti honiteb ve výše uvedeném smyslu vládního prohlášení. Více zde.

(hyš-tz)
redakce@prirodatv.cz
Foto: Tomáš Srnský