Neděle

25. února 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Modernizace na vinicích a větší komfort hospodářských zvířat v chovech

9. 3. 2023

page.Name
Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo dotace pro zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat a na modernizaci a restrukturalizaci vinic. Do roku 2027 půjde na pohodu zvířat téměř 3,7 miliardy korun, na vinice více než 600 milionů korun. Dotace jsou součástí Společné zemědělské politiky, jsou financovány z evropského a národního rozpočtu. Materiály schválila vláda.

Chovatelé dojných krav a prasat v příštích letech získají státní a evropskou podporu na zavedení nadstandardních podmínek v chovech. Celkem 3,7 miliardy korun umožní, aby zvířata žila ve větším pohodlí a v souladu se svými přirozenými potřebami. „Mezi opatřeními, která chceme podpořit, je zvětšení lehacího prostoru pro dojnice i plochy pro odstavená selata. Dotace také zlepší hygienická opatření v chovech nebo zajistí březím kravám před porodem venkovní výběh, což přispěje k lepšímu zdravotnímu stavu krávy i narozeného telete,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Podpořeno bude asi 340 tisíc dojnic, 150 tisíc selat a 80 tisíc prasniček a prasnic ročně. Dotace navazuje na podobně zaměřená opatření Dobré životní podmínky zvířat poskytované v letech 2015 až 2022. Podle druhého nařízení, které vládě představilo MZe, získávají vinaři v příštích letech podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic a na investice do výroby vína. S dotací zhruba 600 milionů korun na pět následujících let budou moci nakoupit lisy na hrozny, dřevěné sudy nebo speciální kvasné nádoby. Příspěvek jim umožní také vinici osadit nebo doplnit novými rostlinami.

Podporou odpovídáme na nejdůležitější potřeby našeho vinohradnictví a vinařství, umožníme tak i další rozvoj a zlepšování oboru. Navázali jsme na už existující dotace z minulých let, ale zavádíme i úplnou novinku. Nové podopatření na změnu typu opěrné konstrukce na vinicích umožní sklizeň hroznů kombajny. Tato velmi efektivní metoda sklizně navíc pomůže řešit nedostatek pracovních sil,“ uvedl Zdeněk Nekula.

Dotace zlepší výkonnost tuzemských vinařských podniků a jejich schopnost prosadit se na trhu. Pomohou také vinařům přizpůsobit se změnám klimatu. Obě nařízení vlády uvádějí podmínky, za kterých mohou zemědělci v letech 2023 až 2027 získat dotace podle Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Podpora na lepší podmínky v chovech hospodářských zvířat je financována ze zdrojů EU (35 %) az českého rozpočtu (65 %). U nařízení o vínu hradí veškeré dotace evropského rozpočtu ze 100 procent.

(hyš-vb)
redakce@prirodatv.cz
Ilustrační foto: archiv Vinařství BL, MZe